Vatikán 22. novembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)
 
„Čím by bola Cirkev bez kontemplatívneho života? Čo by bolo z najslabších členov Cirkvi, ktorí vo vás nachádzajú oporu, keď sa usilujú kráčať aj naďalej cestou života? Čím by sa stala Cirkev a svet bez majákov, ktoré signalizujú blízkosť prístavu tomu, kto sa stráca v rozbúrenom mori, bez fakieľ, ktoré osvetľujú temnú noc, ktorou teraz prechádzame, bez strážcov, ktorí ohlasujú príchod nového dňa, keď je ešte noc?“

Na snímke pápež František

Takto sa pýta a takto vyjadruje svoju vďačnosť Svätý Otec František vo svojom posolstve, ktoré zaslal účastníkom stretnutia, ktoré zorganizovala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti Svetového dňa klauzúrneho života. Tento deň je tiež známy pod názvom Pro Orantibus („Za tých, čo sa modlia“). Stretnutie sa konalo v stredu 21. novembra na pápežskej Lateránskej univerzite a v Lateránskej bazilike a z vôle Svätého Otca sa stretnutia zúčastnilo viac ako 320 zasvätených klauzúrneho života z Talianska, ale aj zo zahraničia.
Svätý Otec dodáva: „Využívajúc tento deň znovu vám chcem prejaviť veľké uznanie zo strany Cirkvi za vašu formu života… Vďaka, kontemplatívne sestry a kontemplatívni bratia, že ste týmto všetkým pre svet: oporou slabých, majákmi, fakľami a strážcami. Vďaka, pretože nás obohacujete hojným ovocím svätosti, milosrdenstva a milosti.“
Zdroj: zasvatenyzivot.sk / Štefan Turanský SDB

Príspevok Svätý Otec: Vďaka kontemplatívne sestry a bratia, že ste oporou slabých zobrazený najskôr Hlavné správy.