Vatikán 28. februára 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)
 
Po zimnom období sa pri generálnej audiencii v predposledný deň februára pápež František prihovoril veriacim už pod holým nebom pred Bazilikou sv. Petra. Predniesol ôsmu katechézu z cyklu o Modlitbe Pána, tentoraz zvlášť zameranú na prvú zo siedmich prosieb Otčenáša: „Posväť sa meno tvoje“

Na snímke pápež František

Na slnkom zahriatom námestí bolo medzi tisíckami veriacich aj vyše 150 slovenských pútnikov, a to učitelia a študenti Spojenej cirkevnej školy v Nitre a rodiny zo Spoločenstva pri kostole františkánov v Trnave.
Katechézu uviedla biblická pasáž z proroka Ezechiela: „Toto hovorí Pán, Jahve: […] Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán – hovorí Pán, Jahve –, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý“ (Ez 36,22-23).
Zo siedmich prosieb Otčenáša „prvé tri majú v centre „Ty“ Boha Otca, ostatné štyri majú v centre „my“ a naše ľudské potreby,“ vysvetlil pápež František v katechéze.
Ide tu o vzor každej kresťanskej i vo všeobecnosti ľudskej modlitby, ktorú vždy tvorí „z jednej strany kontemplácia Boha, jeho tajomstva, jeho krásy a dobroty, a z druhej strany úprimná a odvážna prosba o to, čo potrebujeme pre život, aby sme žili dobre.“
Prvý krok kresťanskej modlitby je podľa slov Svätého Otca „odovzdanie sa Bohu, jeho prozreteľnosti“.
„V tejto prvej prosbe –„Posväť sa meno tvoje!“ – cítiť celý Ježišov obdiv voči kráse a veľkosti Otca, a túžbu, aby sme ho všetci spoznali a milovali ho kvôli tomu, čím naozaj je. A zároveň je tu úpenlivá prosba, aby bolo posvätené jeho meno v nás, našej rodine, v našej komunite, v celom svete. Je to Boh, ktorý posväcuje, ktorý nás premieňa svojou láskou, ale zároveň sme to my, ktorí naším svedectvom ukazujeme Božiu svätosť vo svete, keď sprítomňujeme jeho meno.“
Po pozdravoch Svätého Otca skupinám podľa jazykových oblastí sa audiencia ako zvyčajne ukončila spevom latinskej modlitby „Pater noster“ a apoštolským požehnaním.
 

Príspevok Svätý Otec pri generálnej audiencii privítal ľudí už na Námestí sv. Petra zobrazený najskôr Hlavné správy.