Bratislava 10. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Súdy na Slovensku vyhlásili v novembri konkurzy na majetok 30 spoločností, ktorých dlh na daniach voči štátu predstavuje viac ako 8,8 milióna eur. Vyplýva to z analýzy portálu FinStat, podľa ktorej väčšinu zo spomenutej sumy dlží desiatka firiem, ktoré zväčša o svojom hospodárení neinformovali. Častokrát ich pritom ovládali osoby z blízkeho zahraničia, ako je Maďarsko, Chorvátsko alebo Bulharsko

Ilustračné foto

Najväčším daňovým dlžníkom spomedzi firiem, na ktoré bol v novembri vyhlásený konkurz, bola spoločnosť SHS Building, s.r.o., ktorá sa podľa už nefunkčného webu venovala inštalačným prácam. Návrh na konkurz tejto spoločnosti podala financujúca banka, ktorej SHS Building koncom roka 2018 dlžila vyše 420 tisíc eur. „V čase, keď súdy dostali návrh na konkurz SHS Building, pritom úpadca dlžil štátu už zhruba 700 tisíc eur. A v lete k jeho nedoplatku dorubili daniari ďalších bezmála 900 tisíc eur,“ uvádza vo svojej mesačnej analýze konkurzov FinStat.

SHS Building bola pritom rovnako prípadom spoločnosti, ktorá napokon skončila v rukách zahraničných osôb. Na prelome rokov 2014 a 2015 ju totiž vtedajší spoločník a konateľ Štefan Horváth previedol na firmu maďarského občana Dezsö Sándora Reinwalda. FinStat pritom upozorňuje, že od najneskoršieho momentu, keď jej daňový dlh mohol vzniknúť, po vyhlásenie konkurzu, uplynuli minimálne štyri roky. U časti dlhu to bolo päť až šesť rokov.

„Podobný priebeh badať aj pri skrachovanej firme ZeroGrande, s.r.o., ktorá dlží štátu vyše poldruha milióna eur. O svojom hospodárení pritom verejnosť neinformovala nikdy,“ dodáva FinStat. Z firiem, ktoré v novembri skončili v konkurze, mali práve tieto dve najväčšie daňové dlhy v podobnej výške cez 1,5 milióna eur. Ďalšie štyri skrachované firmy mali daňový dlh vyše 500 tisíc eur.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj