Brusel/Luxemburg 26. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)

Súdny dvor Európskej únie dnes rozhodol, že dohoda medzi Európskou úniou a Kanadou o registri cestujúcich na transatlantických letoch (PNR), uzavretá v roku 2014, nemôže byť použitá vo svojej súčasnej podobe, pretože nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ.
Ilustračné foto

Obe strany, EÚ aj Kanada, dohodu o výmene osobných údajov pasažierov zaoceánskych letov považujú za dôležitú v rámci boja proti terorizmu.
“Dohoda PNR nemôže byť uzavretá v jej súčasnej podobe z dôvodu nezlučiteľnosti niekoľkých jej ustanovení so základnými právami ukotvenými v legislatíve Európskej únie,” uviedol súd v správe pre médiá.
Dohoda, ktorá je zameraná na boj proti terorizmu a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti, umožňuje systematický a kontinuálny transfer osobných údajov všetkých cestujúcich transatlantických letov z EÚ do Kanady príslušnému kanadskému úradu a cestujúcich z Kanady do EÚ príslušným orgánom Únie, pričom umožňuje aj ich následné odoslanie zodpovedným orgánom z tretích krajín. Údaje, ktoré by mali byť uložené po obdobie piatich rokov oboma zmluvnými stranami, obsahujú adresy cestujúcich, záznamy o ich zdravotnom stave, čísla kreditných kariet, ako aj itinerár cesty.
Súdny dvor EÚ skonštatoval, že prenos osobných dát a prvky dohody o ich ukladaní a narábaní s týmito údajmi znamenajú zásah do základného práva na súkromie a na ochranu osobných údajov.
Súdna inštitúcia z Luxemburgu konala v tejto veci na podnet Európskeho parlamentu. Rada EÚ, zastupujúca členské štáty, vyzvala europarlament, aby dohodu PNR s Kanadou z roku 2014 odobril, europoslanci však chceli najskôr poznať stanovisko Súdneho dvora EÚ, či PNR je v súlade s únijným právom.
Revízia dohody okrem iného znamená, že kanadské protiteroristické úrady nebudú môcť odovzdávať osobné údaje pasažierov z Európy tretím krajinám s výnimkou tých, s ktorými má EÚ podpísanú rovnakú dohodu.
Dnešné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ bolo podľa tlačovej agentúry Reuters netrpezlivo očakávané, pretože Únia po piatich rokoch vášnivých debát medzi členskými štátmi práve založila svoj vlastný európsky register údajov pasažierov leteckej dopravy. Členské štáty majú dva roky na zavedenie tejto smernice do praxe.