Bratislava 31. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
Navrhovaný rozpočet súdnictva na roky 2019 – 2021 z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR podľa Súdnej rady SR nezabezpečí vytvorenie podmienok pre fungovanie účinného justičného systému. Vyplýva to z uznesenia Súdnej rady z jej minulotýždňového zasadnutia, na ktorom návrh prerokovali. Stanovisko k návrhom rozpočtov plánuje Súdna rada predložiť aj Národnej rade (NR) SR

Na snímke predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková

Rada argumentuje tým, že rozpočtované financie neumožnia v plnom rozsahu zabezpečiť napríklad platy zamestnancov a stabilizáciu ľudských zdrojov. Rovnako podľa nej nepokryjú ani potrebné opravy či rekonštrukcie budov súdov, a to aj napriek zvýšeniu prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov.
“Neadekvátne sa prehliadajú výsledky porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2018 z 27. mája 2018, z ktorých vyplýva záver Európskej komisie, že jedným zo základných faktorov pre zlepšenie kvality justičného systému je zabezpečenie primeraných materiálnych a ľudských zdrojov,” upozornila vo svojom uznesení.
Členovia rady podporili plánované zvýšenie mzdových prostriedkov pre zamestnancov súdnictva o rozpočtové prostriedky vo výške 6,3 milióna eur ročne. Zároveň navrhujú zabezpečiť primerané materiálne i nemateriálne stimuly pre kvalifikovaný personál súdov.
Zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov súdov by malo podľa rady najmä zvýšenie počtu miest justičných čakateľov. Tým by sa mala zabezpečiť systematická príprava na sudcovskú funkciu a plynulejšia obmena sudcovského stavu. V tejto súvislosti rada navrhuje zvýšiť počet súdnych úradníkov, aby mal každý sudca prideleného jedného vyššieho úradníka.
Rada prerokovala aj návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu SR. Podporila predovšetkým navrhované zvýšenie limitov výdavkov na modernizáciu serverovej infraštruktúry, informačno-komunikačných technológií, ale aj rekonštrukciu a vybudovanie novej štruktúrovanej kabeláže, či nákladov na odchodné sudcov vo veku 65 až 68 rokov.
Podporila tiež zvýšenie nákladov na bežnú prevádzku a rekonštrukciu, ktoré súvisia s prevodom správy časti budovy na Klobučníckej ulici v Bratislave.
 
Príspevok Súdna rada: Rozpočet súdnictva nezabezpečí fungovanie účinného systému justície zobrazený najskôr Hlavné správy.