Bratislava 25. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch kandidátov na sudcov, ktorí vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. Nezákonnosť výberu, ktorú konštatoval Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné uznesenie.

Na snímke podpredseda Súdnej rady SR Ján Vanko

Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko.

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016.

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi.

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. V tajnom hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. Následne neprešiel návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a preto opätovne predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov.

Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov.

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým radným. „Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej,“ skonštatoval člen rady Pavol Žilinčík.

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami. Podľa predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať výberové komisie a určovať voľné miesta na súdoch. „Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady,“ podotkol.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala dnes stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. „Za formálne pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát urobila dobre,“ ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady.

Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. „Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný,“ zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. „Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone,“ uzavrel Slovinský.