Bratislava 10. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Na Slovensku sa v dňoch 16. – 22. apríla 2018 uskutoční Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri Konferencii biskupov Slovenska pri tejto príležitosti ponúka podnety na modlitby na  každý deň tohto týždňa formou zborníka, ktorý nájdete TU.

Pozvánka

K intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev pozýva aj Svätý Otec František. “Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania,” uviedol v príhovore účastníkom kongresu “Horizonty a nádeje”.

Pozvánka

Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred svätou omšou, alebo pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred svätou omšou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá vedie modlitbu). Prípadne po úvodnom pozdrave vo svätej omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel s myšlienkou Svätého otca Františka  z príhovoru pápeža Františka účastníkom kongresu Pastorácia povolaní a zasvätený život, “Horizonty a nádeje”.

Modlitbu pápeža Františka, ako prípravu na synodu, ktorá je zároveň modlitbou za povolania  (str. 5) a Modlitbu odovzdanosti (str.6)  sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou v adorácii na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 55. Svetovému dňu modlitieb za povolania a list pápeža Františka mladým.

TK KBS informovala Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS
 

Príspevok Subkomisia KBS ponúka podnety na slávenie týždňa modlitieb za povolania zobrazený najskôr Hlavné správy.