Bratislava 30. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Rafiq Maqbool)
 
Cieľom Svetového dňa zvierat je zlepšenie ich životných podmienok

Ilustračné foto

Štvrtok 4. októbra bude patriť všetkým zvieratám a oslave vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat. V tento deň si pripomíname Svetový deň zvierat, ktorý bol vyhlásený na konferencii ekológov vo Florencii už v roku 1931. Je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, milovníka a patróna zvierat. Svetový deň zvierat je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudí k živočíšnej ríši. Jeho cieľom je zlepšenie životných podmienok zvierat na celom svete prostredníctvom podpory jednotlivcov, skupín a organizácií, ktoré sa starajú o hospodárske, domáce či voľne žijúce zvieratá.
Na Slovensku je chránených vyše 800 druhov voľne žijúcich živočíchov, z toho takmer 230 druhov je európskeho významu, teda sú osobitne chránené v celej Európskej únii. Ide o druhy, ktorým hrozí vyhynutie, alebo zraniteľné druhy pravdepodobne v blízkej budúcnosti ohrozené. Ochrana najohrozenejších druhov rastlín a živočíchov sa robí na základe opatrení stanovených v programoch záchrany. Podľa platnej národnej legislatívy sa ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov robí prostredníctvom územnej ochrany, napríklad vyhlasovaním chránených území a prostredníctvom druhovej ochrany – ochrany chránených druhov živočíchov.
Slovensko bolo až do septembra jednou z posledných krajín Európskej únie, ktorá zviera stále definovala ako vec. Novelou zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa však táto situácia zmenila a zviera už je zákonom definované ako živá bytosť. Novela tiež predstavuje účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda proti takzvaným množiteľom, a zefektívňuje aj ochranu práv zvierat najmä pred týraním tým, že sa posilnili právomoci veterinárnych inšpektorov. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje tiež novú vyhlášku definujúcu druhy, ktoré nesmú cirkusy využívať na vystúpenia neprirodzené týmto zvieratám.
 
Príspevok Štvrtok bude patriť zvieratám, oslávime Svetový deň zvierat zobrazený najskôr Hlavné správy.