Vatikán 18. mája 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)
 
Existujú dve cesty: cesta pravej jednoty, ktorou nás chce viesť Ježiš a cesta falošnej jednoty, na ktorej sa ohovára, odsudzuje a nakoniec dochádza k rozdeleniu. Na túto tému hovoril včera pápež František v homílii v Dome sv. Marty.

Na snímke pápež František

Pri rannej svätej omši pápež vyzval veriacich k práci pre skutočnú jednotu. V homílii vychádzal z úryvku Evanjelia podľa Jána (17, 20-26), kde Ježiš hovorí o jednote, ktorú má s Otcom, a ku ktorej chce viesť aj nás. Ide o „jednotu spásy“, „ktorá vytvára Cirkev“, o jednotu, ktorá smeruje k večnosti. „Ak v našom živote, v Cirkvi či v občianskej spoločnosti pracujeme v prospech jednoty“, sme na ceste, ktorú vyznačil Ježiš, povedal Svätý Otec.
 
Falošná jednota končí rozdelením
Existuje však aj falošná jednota, ako u tých, čo obviňovali svätého Pavla – opisuje to dnešné čítanie zo Skutkov apoštolov (22,30; 23,6-11). Na začiatku sa predstavujú ako jeden jediný obviňujúci celok. Avšak Pavol, ktorý bol „bystrý“, ktorý mal ľudskú múdrosť a aj múdrosť Ducha Svätého, vrhol medzi nich „kameň rozdelenia“, hovoriac, že bol „predvolaný pred súd kvôli nádeji v zmŕtvychvstanie“. Jedna časť tejto falošnej jednoty pozostávala zo saducejov, ktorí tvrdili, že „neexistuje ani zmŕtvychvstanie, ani anjeli, ani duchovia“, zatiaľ čo farizeji tieto veci vyznávali. Pavol teda dokáže zničiť túto falošnú jednotu, ktorá „nemala súdržnosť“, pretože medzi nimi prepukla veľká hádka a zhromaždenie, ktoré ho obviňovalo, sa rozdeľuje.
 
Od ľudu k anonymnému davu
Pri iných prenasledovaniach, ktoré Pavol znášal, zároveň vidieť, že ľud kričí bez toho, aby aspoň vedel, čo hovorí – a sú to práve „vodcovia“, ktorí diktujú, čo treba kričať:
„Táto manipulácia ľudom je tiež pohŕdaním ľudom, pretože ho premieňa z ľudu na masu. Je to prvok, ktorý sa veľmi opakuje – už od počiatkov až podnes. Premýšľajme o tom. Na Kvetnú nedeľu všetci jasajú: „Požehnaný ty, ktorý prichádzaš v mene Pánovom“. Nasledujúci piatok tí istí ľudia volajú: „Ukrižuj ho“. Čo sa stalo? Vymyli im mozgy, že veci sa majú inak. A ľud premenili na masu, ktorá ničí.
 
Očierniť a potom odsúdiť: metóda používaná aj dnes
„Vytvoria sa temné okolnosti“ na odsúdenie osoby a potom sa jednota vytratí. To je metóda akou bol prenasledovaný Ježiš, Pavol, Štefan a všetci mučeníci a ktorá je veľmi používaná aj dnes, poznamenal pápež. Napríklad „v občianskom či politickom živote, keď chcú urobiť štátny prevrat“ – médiá začnú ohovárať ľudí, čelných predstaviteľov, a za pomoci klamstva a očierňovania ich pošpinia“. Potom prídu konať spravodlivosť, „odsúdia ich a nakoniec nastane prevrat“. Je to prenasledovanie, ktoré bolo vidieť aj v dobe, keď sa ľudia na štadiónoch krikom dožadovali vidieť boj mučeníkov so zvermi či gladiátormi.
 
Pozor na kritizovanie aj vo farských spoločenstvách
Článkom reťazca spejúceho k odsúdeniu je vždy toto „prostredie falošnej jednoty“, zdôrazňuje František:
„Rovnako, avšak v užšej miere sa to isté stáva v našich farských spoločenstvách, napríklad, keď dvaja či traja začínajú kritizovať niekoho iného. A začínajú ho ohovárať… Vytvárajú falošnú jednotu pre to, aby ho mohli odsúdiť; sú si istí, že ho odsúdia. Odsudzujú ho v myšlienkach, vo svojich postojoch; potom sa rozdeľujú a ohovárajú jeden druhého, pretože sú rozdelení. Preto je ohováranie vražedným postojom, keďže zabíja, znemožňuje ľudí, likviduje ich povesť.
 
Kráčať po ceste pravej jednoty
Ohováranie je prostriedok, ktorý použili aj na Ježiša, aby ho zdiskreditovali a keď už je raz skompromitovaný, treba sa ho zbaviť:
„Myslime na to veľké povolanie, ktorým sme boli povolaní: k jednote s Ježišom, s Otcom. A po tejto ceste musíme ísť –  muži a ženy, ktorí sa zjednocujú a ktorí sa vždy snažia napredovať po ceste jednoty. Nie však tých falošných jednôt, ktorým chýba podstata, a ktoré slúžia len ako ďalší krok na odsúdenie ľudí a na presadenie záujmov, ktoré nie sú naše – sú záujmami kniežaťa tohto sveta, a ten chce ničenie. Nech nám Pán dá milosť kráčať vždy po ceste pravej jednoty.“
 
Príspevok Štvrtková ranná homília Svätého Otca: Chráňme sa falošnej jednoty zobrazený najskôr Hlavné správy.