Štúrovo 6. mája 2019 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)

Zdá sa, že viac ako štvorročné úsilie Miestneho odboru Matice slovenskej v Štúrove postaviť v tomto meste bustu národného dejateľa Ľudovíta Velislava Štúra  sa v nedeľu 12. mája popoludní nakoniec dočká úspešného konca

Na snímke busta Ľudovíta Štúra v Martine

Na tento deň totiž iniciátori myšlienky zvolali národné zhromaždenie, ktorého súčasťou bude aj slávnostné odhalenie pamätníka národného velikána, diela bratislavského sochára Martina Palu (roč. 1974). Pod pamätník obce Uhrovec a predsedovia krajských rád Matice slovenskej nasypú prsť zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Pamätník požehnajú zástupcovia katolíckej i evanjelickej cirkvi. Pri tejto príležitosti vystúpi na Námestí slobody (nábrežie Dunaja), kde pamätník bude stáť, i niekoľko umeleckých súborov.

Záštitu nad odhalením pamätníka prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini a starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková. Zdravicu prednesie zástupca Uhrovca – Štúrovho rodiska a predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Štúrovskí matičiari na podujatí radi privítajú každého, kto príde v dobrej vôli uctiť si touto formou odkaz nášho národného buditeľa.

Na tomto mieste by sa však pozitívne informácie mohli aj končiť. Koľko prejavov nepriateľstva a sústavného hádzania polien pod nohy od nepriateľov pokojného spolunažívania Slovákov a občanov národnostnej menšiny v Štúrove museli prežiť tí, čo myšlienku presadzovali, to sa len tak nevidí a vedeli by o tom rozprávať len oni sami.

Tón udal svojho času celkom konkrétny provokatér maďarskej národnosti už pri kladení základného kameňa pamätníka, keď naň vzápätí vykydal za voz hnoja. Polícia tento hanebný čin zaradila len do kategórie porušovania pravidiel občianskeho spolužitia (!) a vec odložila.

Na základe tejto udalosti sa preto nemožno zbaviť dojmu, že pamätník bude v ďalšom období potrebovať ostrý dohľad kvalitných bezpečnostných kamier.

Prípad však má aj širšie spoločenské súvislosti súvisiace s integritou Slovenskej republiky a náramne pripomína smutné ťahanice, ktoré zažili svojho času v Komárne tí, čo v tomto meste chceli umiestniť súsošie Cyrila a Metoda. Napokon ho síce umiestnili, ale na núdzovom mieste v strede kruhového objazdu, pretože tento pozemok bol štátny. Samospráva mesta nechcela na svojich pozemkoch osadenie súsošia umožniť.

Oba prípady by mali byť preto dostatočné na iniciovanie zmeny zákona, ktorý v súčasnosti právo schvaľovať pomníky na území obcí dáva do rúk miestnym komunálnym orgánom. Je evidentné – vzhľadom na okolnosti a špecifiká Slovenskej republiky – že táto právomoc by mala prejsť na vyššie územné celky, ktorými sú kraje. Tak, aby sa štátotvorný národ nemusel doprosovať práva postaviť si na vlastnom území ľubovoľný pomník pripomínajúci jeho históriu či osobnosti.

A zdá sa, že tým, čo ide o rozdúchavanie národnostných šarvátok, sily neubúdajú. Maďarskí extrémisti už  na sobotu 11. mája ohlásili v Štúrove protestnú demonštráciu – zdanlivo proti soche. Netreba si však zakrývať oči pred skutočnosťou, že skutočným cieľom je likvidácia všetkých slovenských prvkov na tomto území – a premenovanie mesta.

Zdroj