Podľa viedenskej štúdie si ľudia pomáhajú viac, keď sú pod časovým tlakom.