Portugalsko 22. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Skupina študentov a pedagógov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni vycestovala do Portugalska, kde v prvej polovici októbra absolvovala v poradí už tretie projektové stretnutie s partnerskými školami. Po aprílovej mobilite v Starej Ľubovni pokračuje realizácia aktivít v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Mladých ľudí a ich učiteľov tentoraz hostilo São João da Madeira

Záber zo stretnutia

Mesto známe vďaka industriálnemu turizmu okrem Slovákov privítalo aj participantov z Francúzska, Talianska, Rumunska a Poľska. Primárnym bodom projektu je vytvorenie stratégií zameraných na prevenciu šikanovania v školách. Študenti absolvovali fundované prednášky a počas celého trvania mobility v zmiešaných skupinách pracovali na projektových výstupoch. Výsledky svojej snahy mladí ľudia odprezentovali počas slávnostného večera v prítomnosti rodičov, ktorí sa v Portugalsku aktívne zapájajú do života školy.
V rámci sprievodných aktivít mali účastníci mobility počas exkurzií a výletov možnosť spoznávať krajinu. Navštívili Porto, plavili sa po rieke Douro, prechádzali sa po pláži pri Atlantickom oceáne a jedným z vrcholov bola návšteva mariánskeho pútnického miesta vo Fatime. Industriálne expozície v São João da Madeira im priblížili výrobu ceruziek, klobúkov i topánok. V radnici ich zas vrelo prijali oficiálni predstavitelia mesta.
„Naši hostitelia vytvorili skvelý program, vďaka čomu sme tu prežili zaujímavý a zmysluplný čas. Portugalsko je krajina s úžasnou prírodou, nádhernou architektúrou a kultúrou, ktorej tradičné prvky svojou farebnosťou a tvarmi vystihujú jej krásu, ale predovšetkým priateľskosť, ústretovosť a tolerantnosť milých ľudí, ktorých sme tam mali možnosť spoznať,“ povedala angličtinárka Mária Fabianová, ktorú potešili najmä komunikačné schopnosti študentov.
„Som veľmi rád, že som mohol navštíviť takú krásnu a špeciálnu krajinu. Hosťovské rodiny vytvorili výbornú atmosféru, vďaka čomu som sa tu cítil naozaj príjemne. Ukázali nám, aký je život v Portugalsku a pripravili pre nás vynikajúci program,“ povedal jeden z účastníkov projektovej výmeny Adam Sikorják, ktorý bol jedným z tímlídrov študentov počas práce na projektových výstupoch. „Podľa môjho názoru je veľmi dôležité cestovať, spoznávať krajiny, ľudí, ktorí tam žijú, ich tradície. Som si absolútne istý, že na túto cestu nezabudnem a teším sa na ďalšiu návštevu svojich priateľov,“ dodal študent z bilingválnej triedy.
Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti kooperácie s rovesníkmi z európskych krajín pri práci v skupinách a, samozrejme, zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. „Pred samotnou realizáciou projektu sme o jeho prínose vedeli teoreticky. Teraz sme to už zažili aj na vlastnej koži. Od vytvárania priateľstiev, ktoré vedú k vzájomným návštevám aj mimo projektových stretnutí až po získavanie inšpirácií na základe skúseností z mobilít v zahraničných školách,“ vyzdvihol význam realizácie projektu riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.
Ďalšie projektové stretnutie sa uskutoční už v polovici novembra vo Francúzsku.

Príspevok Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša na stretnutí v Portugalsku zobrazený najskôr Hlavné správy.