Prešov 20. december 2016 (HSP/Foto:VELUX)

Súťaž s dlhoročnou tradíciou v Prešove, Mladý remeselník, ukázala, že študenti majú záujem súťažiť a zlepšovať sa vo svojom odbore.

Mladý remeselník sa konal na prešovskej Strednej odbornej škole technickej v druhej polovici novembra. Študenti si počas 21. ročníka súťaže zmerali sily v kategóriách strechár, murár a stolár.

Päť tímov si v rámci kategórie strechár vyskúšalo osadenie strešného okna VELUXPäť tímov si v rámci kategórie strechár vyskúšalo osadenie strešného okna VELUX

Pod záštitou Cechu strechárov Slovenska

Kategória strechár prebiehala pod záštitou Cechu strechárov Slovenska a jej partnerom bola spoločnosť VELUX. „Cech strechárov Slovenska sa snaží podporovať súťaže podobného zamerania na Slovensku. Študenti môžu vidieť konkurenciu a prezentovať svoju zručnosť,“ hovorí Stanislav Čopák, zástupca Cechu strechárov Slovenska a člen hodnotiacej komisie. Súťaž je už od svojho začiatku prepojená s Dňom otvorených dverí. Na školu počas tejto udalosti zavíta množstvo žiakov základných škôl, a tak sa snaží ukázať krásu remesla priamo v akcii. „Momentálne nie je veľký záujem o manuálnu prácu a o remeslá – preto organizujeme túto súťaž. Šikovní študenti prostredníctvom nej môžu dať o sebe vedieť a súčasne zviditeľnia svoju školu,“ vysvetľuje Peter Oslovič, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie.

Spoločnosť VELUX partnerom kategórie strechár 

Po prvý raz bola partnerom súťaže aj spoločnosť VELUX. „Študenti si za pomoci nášho servisného technika mohli vyskúšať osadenie strešného okna do krovnej konštrukcie. Spolupráca so školami sa nám páči a je výborné, ako sa študenti vedia popasovať s takýmto zadaním,“ objasňuje obchodný riaditeľ VELUX Slovensko, Peter Vrablec. Študenti si vytvorili časť krovnej konštrukcie, do ktorej následne inštalovali strešné okno VELUX. Celý proces im objasnil servisný technik VELUX.

Výsledky súťažného zadaniaVýsledky súťažného zadania

Zvíťazili domáci

V kategórii strechár si zmeralo sily päť družstiev zo štyroch slovenských škôl. Okrem dvoch družstiev z domácej Strednej odbornej školy technickej v Prešove sa súťaže zúčastnili aj reprezentanti zo SOŠ stavebnej v Žiline, SOŠ technickej v Košiciach a SOŠ v Spišskej Novej Vsi. Prvé miesto si odniesli domáci študenti – Róbert Hudák a Damián Bašista. „Toto nebola prvá súťaž, ktorej sme sa zúčastnili. Máme radi adrenalín, ktorý je so súťažením spojený. Tento odbor nás baví a chceli by sme sa tomu venovať aj po skončení školy,“ hovoria víťazi.

www.velux.sk

www.cechstrecharov.sk

O skupine VELUX

Skupina VELUX už viac ako 70 rokov vytvára lepšie životné prostredie pre ľudí po celom svete. Cez strechu prináša do interiéru množstvo denného svetla a čerstvého vzduchu. Produktový program VELUX sa skladá zo širokej škály strešných okien a svetlíkov, ako aj z riešení pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mnoho druhov dekorácií, rolety a žalúzie, montážne doplnky a inteligentné výrobky na diaľkové ovládanie. Tieto produkty pomáhajú dosiahnuť zdravé a trvalo udržateľné vnútorné prostredie, a to nielen doma, ale aj v práci.

Pobočky VELUX pomáhajú ľuďom po celom svete. Spoločnosť VELUX má obchodné zastúpenie vo viac ako 40 krajinách a celosvetovo pre ňu pracuje približne 10 000 zamestnancov. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, spoločnosť s ručením obmedzeným.

Redakciu informovala Eva Fačková.