Moskva 18. novembra 2018 (HSP/Foto: Slovenský inštitút)
 
Vo štvrtok (15.novembra 2018) sa v knižnici Slovenského inštitútu v Moskve zišli členovia a sympatizanti „Spoločnosti Ľudovíta Štúra“, ktorá pôsobí pri Slovenskom inštitúte Moskva. Ani v poradí ôsme stretnutie nebolo výnimkou a tak mohol riaditeľ SI Ján Šmihula opäť privítať zaujímavého hosťa zo Slovenska

Prof. Alla Mašková – predsedníčka Spoločnosti Ľ. Štúra (v strede) predstavuje siedme vydanie almanachu „Devín“. Vľavo – poetka Dana Podracká, vpravo – riaditeľ SI Moskva J. Šmihula

Tentoraz to bola popredná slovenská poetka a esejistka Dana Podracká. Ešte pred tým, ako sa rozhovorila o svojej tvorbe, predstavila predsedníčka Spoločnosti Ľudovíta Štúra prof. Alla Mašková už siedme vydanie almanachu „Devín“, ktorý „Spoločnosť“ vydáva. Poukázala na to, že popri tradičných rubrikách sa obšírnejšie venuje slovenským básnikom v rubrike pod názvom „Sviatok súčasnej slovenskej poézie“.

Stretnutie členov „Spoločnosti Ľudovíta Štúra“ v Slovenskom inštitúte v Moskve

Predstavuje tvorbu desiatich básnikov – medzi nimi napríklad Jána Buzássyho, Ľubomíra Feldeka, Jána Zambora, Márie Ferenčuhovej, Teodora Križku v prekladoch Natálii Švedovej, Darii Anisimovej a Ivana Belokrylova. Najnovšie – viac ako 200-stránkové číslo almanachu „Devín“ nemohlo opomenúť ani okrúhle výročia významných udalostí, ktoré si tento rok pripomíname.

Všetkých sedem vydaní almanachu „Devín“, ktorý vydáva Spoločnosť Ľ. Štúra v Moskve

V rubrike „História Slovenska“ sa venuje chronológii udalostí, ktoré viedli k vzniku Československa a Ľudmila Širokova ponúka pohľad na rok 1968 v zrkadle slovenskej literatúry.

Stretnutie členov „Spoločnosti Ľudovíta Štúra“ v Slovenskom inštitúte v Moskve

S veľkým záujmom si účastníci stretnutia Spoločnosti Ľ. Štúra vypočuli rozprávanie poetky Dany Podrackej, ktorá im priblížila svoju tvorbu. Na úvod sa však poďakovala za vynikajúce preklady jej básni, ktoré publikuje posledné vydanie almanachu „Devín“, pričom vysoko ocenila  prácu ľudí, podieľajúcich sa na príprave a vydávaní tohto literárneho zborníka.

Poetka Dana Podracká (vľavo) pri prezentácii svojej tvorby. Vedľa nej predsedníčka Spoločnosti Ľ. Štúra prof. Alla Mašková

Dana Podracká podčiarkla, že píše preto, lebo „nepísať by znamenalo nebyť v bytí, ktoré ma presahuje“. Poézia je pre ňu „pozemsky nezavŕšiteľným procesom zasväcovania“. Keď poetka hovorila o svojej najnovšej zbierke básní „Paternoster“ (vychádza práve v týchto dňoch) poukázala na to, že pre ňu je paternoster symbol cirkulácie duše v pomyselnom výťahu, v ktorom sa objavujú zjavenia. Vystúpenie poetky D. Podrackej na stretnutí Spoločnosti Ľ. Štúra umocnila recitácia jej básní, ktoré odzneli tak v origináli, ako aj v ruskom preklade.

Mladí sympatizanti Spoločnosti Ľ. Štúra

 
Príspevok Stretnutie členov „Spoločnosti Ľudovíta Štúra“ v Slovenskom inštitúte v Moskve zobrazený najskôr Hlavné správy.