Bratislava 22. novembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Otvorenie Slovenska pre agentúrnych pracovníkov z tretích krajín bude mať podľa predstaviteľov strany SPOLU – občianska demokracia nepriaznivé účinky na rast miezd slovenských zamestnancov

Na snímke líder strany Spolu Miroslav Beblavý

Opozičná strana preto navrhuje vlastné riešenie, ktoré by vychádzalo z bežného mechanizmu, ktorý je používaný pri dovoze vysokokvalifikovanej pracovnej sily – tzv. modrých kariet. Dovezený pracovník by musel od zamestnávateľa dostávať aspoň 120 % priemernej mzdy v danom odvetví, alebo by musel zamestnávateľ preukázať, že v jeho firme už sú platy na úrovni 120 % mzdy zistenej v danom odvetví. To by podľa strany SPOLU zaručilo, že by títo pracovníci netlačili nadol domáce mzdy.
“Namiesto toho, aby vláda využila priaznivú situáciu na trhu práce a tlačila na rast miezd, radšej úplne zjednodušuje proces zamestnávania cudzincov na Slovensku,“ uviedol Jozef Mihál zo strany SPOLU. Slovenský trh práce, kde mzdy nerastú ani tak ako v okolitých krajinách, podľa neho teraz rýchlo dostane umelú injekciu v podobe zamestnancov, ktorí nebudú mať silu riešiť výšku mzdy. Riešenie vidí v regulácii platov dovezených pracovníkov.
“Ak by sa do zákona zaviedla podmienka, že zamestnanci z tretích krajín musia poberať aspoň 120 % priemernej mzdy v danom odvetví, znamenalo by to, že by si firmy rozmysleli, či takého zamestnanca skutočne potrebujú a mzdy našich zamestnancov by neboli ohrozené,” tvrdí Mihál.
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) pritom opatrenia smerujúce k zdynamizovaniu pracovnej mobility z tretích krajín vítajú. Vládou schválená novela zákona o službách zamestnanosti je podľa RÚZ prvým a významným krokom k naplneniu Stratégie pracovnej mobility cudzincov, a tým uľahčeniu príchodu pracovníkov z tzv. tretích krajín.
“Republiková únia zamestnávateľov uvedomujúc si nepriaznivú situáciu na trhu práce, ktorá je charakteristická nedostatkom pracovníkov naprieč všetkými odvetviami hospodárstva, iniciovala súbor zmien, ktoré by mali zabezpečiť jednoduchší príchod a zamestnanie pracovníkov z tzv. tretích krajín, teda krajín mimo EÚ,” uviedli zamestnávatelia v tlačovej správe.
Táto iniciatíva podľa RÚZ vyústila do vládou prijatej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ako aj do samotnej novely zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávatelia očakávajú, že v rovnakom tempe budú plnené aj ďalšie úlohy Stratégie a problémy s nedostatkom pracovníkov budú postupne eliminované.
Vláda v utorok schválila návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorou sa majú od začiatku budúceho roka zaviesť opatrenia vyplývajúce zo stratégie pracovnej mobility cudzincov na Slovensku. Tieto opatrenia majú podľa rezortu práce zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenska za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. Vládou schválený návrh novely zákona zavádza opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti, ako aj v oblasti pobytu cudzincov na Slovensku. Kabinet súčasne schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.
V zákone o službách zamestnanosti sa má pre zamestnávateľov zaviesť povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrady práce s tým, že by zákon stanovoval maximálnu výšku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti. Ďalšou navrhovanou zmenou je zvýšenie periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Novela zákona tiež upravuje podporné doklady predkladané k žiadosti, a to najmä doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia.
Skracujú sa lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie a rozširujú sa možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Rezort práce tiež navrhuje zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.
V zákone o pobyte cudzincov sa majú od začiatku budúceho roka skrátiť lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na zamestnanie z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. Prehodnotiť sa má aj počet podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Zavádzajú sa nové povinnosti niektorým inštitúciám s cieľom uľahčiť priebeh konania o pobyte a zmeniť sa má miestna príslušnosť na prijatie žiadosti o prechodný pobyt a konanie vo veci.
 
Príspevok Strana SPOLU kritizuje zmeny v zamestnávaní občanov tretích krajín zobrazený najskôr Hlavné správy.