Bratislava 28. februára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)
 
Zakladateľ univerzitných štúdií japonského jazyka v SR Štefan Pecho získal vo štvrtok japonské štátne vyznamenanie – Rád vychádzajúceho slnka. Vyznamenanie od cisára Japonska tak udelili už druhému slovenskému občanovi. Pechovi ho slávnostne odovzdali vo štvrtok v rezidencii veľvyslanca Japonska v Bratislave. TASR o tom informovala japonská ambasáda

Na snímke japonský veľvyslanec v SR Jun Šimmi

Rád vychádzajúceho slnka so zlatými lúčmi a rozetou získal Pecho za zásluhy v oblasti podpory a šírenia výučby japonského jazyka v SR a prínos k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom.
Rád vychádzajúceho slnka je japonské štátne vyznamenanie založené v roku 1875 cisárom Meidži. Ide o prvý najstarší japonský národný rád udeľovaný japonskou vládou. Udeľuje sa osobnostiam za mimoriadny prínos na poli medzinárodných vzťahov, propagácie a podpory japonskej kultúry i v rôznych ďalších oblastiach.
Pecho vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (s jazykovo-teritoriálnou špecializáciou na Japonsko). Následne získal titul PhD. v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín v kabinete orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Po ukončení štúdií pracoval ako diplomat na odbore medzinárodných ekonomických organizácií Federálneho ministerstva zahraničných vecí v Prahe a ako vedúci obchodný referent zahraničného obchodu v podniku zahraničného obchodu Martimex Martin. V roku 1986 Pecho založil na Univerzite Komenského v Bratislave prvé slovenské univerzitné štúdiá japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie v histórii Slovenska. V roku 1993 prispel k získaniu prvého oficiálneho vládneho daru japonskej vlády určeného pre ČSFR na podporu a rozvoj výučby japonského jazyka. Až do roku 2012 pôsobil dlhé roky ako vedúci Katedry jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie a pedagóg v odbore japonských štúdií. V roku 2014 založil na Paneurópskej univerzite v Bratislave Japonské centrum so zámerom šírenia výučby japonského jazyka a japonskej kultúry medzi Slovákmi.
Vo februári 2015 bol Pecho zvolený za čestného predsedu Spoločnosti slovensko–japonského priateľstva. V roku 2016 mu bola udelená Cena ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2016 za jeho zásluhy v oblasti podpory a šírenia výučby japonského jazyka v SR i Cena veľvyslanca Japonska v SR za jeho dlhoročný prínos v oblasti výučby japonského jazyka a pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskom.
 
Príspevok Štefan Pecho získal japonské štátne vyznamenanie Rád vychádzajúceho slnka zobrazený najskôr Hlavné správy.