Bratislava 15. septembra 2017 (HSP/Foto: wikipedia)

Slovensko navštívila delegácia Matice chorvátskej, ktorá v Univerzitnej knižnici, bývalom sídle Uhorského snemu, podpísala Memorandum o spolupráci medzi Maticou slovenskou a Maticou chorvátskou

Štefan Moyses (Moyzes), prvý predseda Matice slovenskej od jej založenia v roku 1863

V rámci osláv 220. výročia narodenia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej, privítal jej terajší predseda Marián Tkáč 8. septembra 2017 na pôde Matice slovenskej v Bratislave delegáciu Matice chorvátskej vedenú jej predsedom Stjepanom Damjanovičom.
Štefan Moyses totiž ako chorvátsky delegát obhajoval v rokoch 1847 a 1848 na Uhorskom sneme v Bratislave práva Nemaďarov po boku Ľudovíta Štúra, poslanca za mesto Zvolen.

Predstaviteľov oboch Matíc privítala na pôde bývalého snemu pri pamätnej tabuli Štefana Moysesa riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Stasselová. K tabuli priložili vence predstavitelia oboch Matíc. V seminárnej miestnosti knižnice potom sám autor Alojz Jembrih prezentoval v chorvátčine svoju knihu “Tragom života i rada Stjepana Moysesa u Zagrebu (1821.-1851.)”.

Vyvrcholením stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Maticou slovenskou a Maticou chorvátskou, v ktorom sa vyjadruje zámer prehĺbiť spoluprácu oboch Matíc ako historicky overených inštitúcií na základe neuveriteľne bohatých historických prepojení medzi oboma národmi.

Tkáč a Damjanovič vyjadrili presvedčenie, že Matice sú aj v treťom tisícročí integrálnou súčasťou štátnej kultúrnej politiky Slovenska a Chorvátska.

Ďalší program pokračoval v Malženiciach a vo Veselom, rodisku Štefana Moysesa.