Štefan Harabin: Kiska je asi antisemita podľa Šebeja, lebo udeľuje Rad Ľudovíta Štúra.

Rad Ľudovíta Štúra je určený občanom SR za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody. Tiež za ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoj v oblasti hospodárstva, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Sú antisemiti aj Martin Huba, herec a režisér, Tomáš Janovic, spisovateľ a aforista, Zora Jesenská, prekladateľka a publicistka, Ivan Kamenec, historik, Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda, Alexandra Krsková, právnička a vysokoškolská pedagogička, Ján Langoš, politik, Eva Mosnáková, účastníčka odboja, Dobroslav Pustaj, politický väzeň, Ivan Trimaj, ústavný právnik, Oleg Pastier, spisovateľ, Hana Hegerová, šansoniérka, Martin Porubjak , divadelník, keď od Kisku prevzali v rokoch 2016 a 2017 Rad Ľudovíta Štúra.

Video

zdroj: youtube.com

Komentujte :)