Bratislava 2. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská je znepokojená číslom v rozhodnutí okresného úradu, ktoré znamená v školskom roku 2018/2019 redukciu počtu žiakov osemročných gymnázií. Podotkla, že podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím v bežných školách, avšak chce, aby rozhodnutie zatvorenia veľkého objemu tried na osemročných gymnáziách nasledovalo postupne.
Na snímke zľava predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Branislav Mamojka, Ivan Štubňa zo Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom Bratislava (SPOSA), Lýdia Brichtová z mimovládnej neziskovej organizácie SocioFórum, konzultant v oblasti starostlivosti o starých a hendikepovaných ľudí Miroslav Cangár, komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a Mária Machajdíková z nadácie na podporu sociálnych zmien (SOCIA)

“Chcem, aby mali tieto deti pripravený dostatočný počet asistentov učiteľa, pomocného personálu alebo aj zdravotných sestier na školách. Rovnako, aby boli tomuto vzdelávaniu prispôsobené učebné pomôcky,” zdôraznila Stavrovská. Doplnila, že slovenské školstvo podľa nej nedospelo do takého štádia, aby sa na bežných školách mohli takéto deti vzdelávať celoplošne, bez obmedzenia.
“Nie je vhodné, aby sa školy, ktoré vzdelávajú deti so špecifickými potrebami, bez náhradného riešenia zrušili. Mnohé osemročné gymnáziá sú jediné svojho druhu na Slovensku a zameriavajú sa na vytváranie podmienok pre štúdium detí s intelektovým nadaním v spojení s vývinovými poruchami, ako je Aspergerov syndróm a vysokofunkčný autizmus,” objasnila komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Doplnila, že vzdelávanie takýchto detí vyžaduje špecifický prístup.
Podľa Stavrovskej nedostatočne prispôsobené prostredie a nevhodné podmienky vedú k zlyhávaniu týchto detí nielen v ich školskom živote, ale i v tom osobnom.
“Počet takýchto žiakov je daný výskytom intelektového nadania v populácii, ktoré je dané vo výške 2-2,5 percenta populácie a neprekrýva sa s počtom detí s úspechom v školskom vzdelávaní. Súčasne ide o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,” povedala Stavrovská. Zároveň vyzvala poslancov NR SR, aby prijali takú novelu školského zákona, ktorá ponechá osemročné gymnáziá pre deti s intelektovým nadaním, ktoré sú do škôl prijímané na základe výsledkov psychologického vyšetrenia, bezo zmeny a bez akejkoľvek redukcie.