Bratislava 23. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Bariéry vo verejných budovách, šikana v školách, prepúšťanie zamestnancov so zdravotným postihnutím, nepriznanie príspevku na osobnú asistenciu, zásah do súkromia či nedostatok a preťaženosť sudcov a justičných zamestnancov. To sú niektoré z často sa opakujúcich problémov, ktoré vlani zistila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Ilustračné foto

Hovorí o nich vo výročnej správe, o ktorej rokujú poslanci Národnej rady SR v úvode deviateho rokovacieho dňa 31. schôdze. Komisárka v správe konštatuje aj porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím.
“Táto správa obsahuje poznatky, zistenia a odporúčania komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za celý predchádzajúci kalendárny rok. Sú v nej zachytené najvýraznejšie príbehy ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí svojou nezlomnou vôľou často zvádzajú každodenný, ale aj niekoľkoročný zápas o zabezpečenie si primeranej životnej úrovne a svojho miesta v spoločnosti,” uviedla Stavrovská.
Komisárke prišlo vlani 468 podaní. Týkali sa služieb zamestnanosti a kompenzácií, občianskoprávnej a rodinnej agendy, zdravotníctva a sociálneho poistenia, bezbariérovej prístupnosti, sociálnych služieb a vzdelávania.
Spolu ku koncu minulého roka ukončil komisárkin úrad 720 podnetov vrátane tých, ktoré boli ešte z roku 2016. “Ukončených bolo 466 podnetov na preskúmanie, 221 poskytnutých poradenstiev a 33 podnetov na zmenu legislatívy. Zo 466 ukončených podnetov na preskúmanie bolo v 185 prípadoch konštatované porušenie alebo ohrozenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím,” uviedla Stavrovská.
Rok 2017 hodnotí ako rok výrazného posunu pre jej úrad. “Mám na mysli predovšetkým finálne personálne a materiálno-technické dobudovanie úradu komisára, ale aj výrazný pokrok v oblasti transparentnosti našej práce, interných nastavení procesov, postupov a riešenia podnetov podávateľov,” vysvetlila. Dodala, že jej úrad vyvíja aktivity na zvýšenie prístupnosti a zlepšenie podmienok života ľudí so zdravotným postihnutím.
 
Príspevok Stavrovská hovorí poslancom o problémoch osôb so zdravotným postihnutím zobrazený najskôr Hlavné správy.