Nižná Jablonka 14. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Zdenìk Urban)

Na severovýchode Slovenska pravdepodobne dôjde k prevodu správy štátneho lesného majetku. Subjektom, ktorého operačné územie by sa malo zväčšiť, je štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič, stratu pocítia Lesy SR, konkrétne ich odštepný závod Vranov. Ako pre TASR potvrdil vedúci odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR Pavel Machava, podniky v súčasnosti realizujú prípravu delimitácie Lesnej správy (LS) Nižná Jablonka na LPM Ulič

Ilustračné foto

Podľa informácií, ktoré pre TASR poskytlo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, žiadosť o prevod správy lesného majetku predložil LPM Ulič. Dôvod síce rezort nešpecifikoval, ale ako pre TASR uviedol Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu kancelárie ministra pôdohospodárstva, „MPRV SR ešte len posúdi opodstatnenosť žiadosti predloženej zo strany LPM Ulič“. Keďže proces delimitácie stále nie je ukončený, podrobnosti neposkytli ani Lesy SR.

Nejasné je v súčasnosti i to, či budú organizačnými zmenami postihnutí zamestnanci LS Nižná Jablonka. Podľa Hrežíkovho vyjadrenia bude otázka pracovnoprávnych vzťahov dotknutých pracovníkov riešená až v prípade, že rezort dá zmene zelenú, a to tak, aby sa prípadné dosahy na zamestnanosť minimalizovali. Rozhodnutie, či a kedy k posunu správcovských hraníc dôjde, je v rukách ministerstva.

Lesy SR obhospodarujú slovenské lesy prostredníctvom 25 odštepných závodov (OZ). Do územnej pôsobnosti OZ Vranov v súčasnosti spadá 12 lesných správ a stredísk. Pod LPM Ulič pracujú dve strediská, v Stakčíne a Uliči.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj