Bratislava 27. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Štát sa pokúsi zabezpečiť financovanie opatrení v boji proti koronavírusu aj prostredníctvom nových emisií štátnych pokladničných poukážok. Na nasledujúce tri mesiace pritom už vypísal deväť nových aukcií štátnych pokladničných poukážok. Od apríla do júna tak plánuje každý mesiac investorom ponúkať tieto krátkodobé cenné papiere v troch aukciách

Ilustračné foto

Pôvodne pritom štát plánoval predávať štátne pokladničné poukážky iba počas prvého štvrťroka. „Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) môže jednotlivé aukcie zrušiť, prípadne v nich pokračovať aj v ďalších mesiacoch roka v závislosti od finančných potrieb a podmienok na trhu,“ uvádza ARDAL.

Okrem už vydanej miliardovej emisie štátnych pokladničných poukážok splatných koncom januára budúceho roku sa tak štát ide pustiť do boja s koronavírusom aj prostredníctvom dvoch úplne nových emisií, každá rovnako v hodnote 1 miliardy eur. Obe budú vydané už 8. apríla, obe však s kratšou splatnosťou ako spomínaná už vydaná emisia. Jedna bude splatná už 7. júla tohto roka, druhá 5. októbra tohto roka.

Dve nové emisie štátnych pokladničných poukážok tak otvoria štátu možnosť predať cenné papiere v celkovej hodnote 2 miliardy eur. Okrem toho zostáva z už vydanej emisie štátnych pokladničných poukážok splatných v januári budúceho roka k dispozícii na predaj 556 miliónov eur.

Ide pritom o ďalší krok štátneho ARDAL-u v snahe zabezpečiť štátu potrebnú likviditu po dvoch neúspešných marcových aukciách štátnych bondov, resp. štátnych pokladničných poukážok, keď namiesto pôvodne plánovaných 400 miliónov eur dokázal získať na trhu iba štvrtinu tejto sumy. Pri poslednej aukcii štátnych pokladničných poukážok pritom celkový dopyt dosiahol iba 109 miliónov eur a reálne sa predali cenné papiere len za 44 miliónov eur. Prvou reakciou bolo vyhlásenie mimoriadnej aukcie štátnych bondov, ktorá sa bude konať už v pondelok 30. marca.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj