Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
V prvom rade treba uviesť, že Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov. APVV nemá nič spoločné s eurofondovými dotáciami.

Na snímke ministerka školstva Martina Lubyová

Tvrdenie pána Gröhlinga, že MŠVVaŠ SR zakázalo SAV čerpať eurofondy prostredníctvom APVV je klamstvo – keďže čerpanie eurofondov cez APVV nie je možné. Rovnako klamstvo je aj tvrdenie pána Šajgalíka, že ministerstvo školstva APVV neodporučilo, resp. zakázalo podpisovať zmluvy so SAV. APVV ani rezort školstva nikdy neuviedli, že SAV má zákaz na poberanie akejkoľvek dotácie, alebo sa nemôže zapojiť do akejkoľvek výzvy a ohradzuje sa proti takýmto vyjadreniam.
Rezortu školstva mimoriadne záleží na ďalšom rozvoji SAV a práve preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií, do ktorých sa má odovzdať rozsiahly majetok štátu, teda všetkých občanov SR. Jedine takýto dôkladný a dôsledný postup zabezpečí, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať.
Ministerka školstva Martina Lubyová sa neustále snaží poskytovať plnú súčinnosť pre čo najrýchlejšie vyriešenie uvedenej situácie, preto uvítala zorganizovanie mimoriadneho zasadnutia Rady vlády. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR pre oblasť vedy, techniky a inovácií. Jej úlohou je koordinovať spoluprácu organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexne posudzovať materiály všetkých ústredných orgánov štátnej správy z oblasti vedy, techniky a inovácií predkladané na rokovanie vlády SR alebo orgánom Európskej únie a medzinárodným organizáciám. Zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady vlády SR pre vedu, výskum a inovácie považuje za jeden z ďalších krokov, ktorý môže viesť k splneniu všetkých procesných náležitostí potrebných pri transformácii a registrácii ústavov SAV. Pani ministerka poskytne všetky potrebné informácie účastníkom zasadnutia Rady vlády. Verí, že vecná a konštruktívna diskusia pomôže prispieť k zavŕšeniu transformácie SAV.
Rezort školstva nerozumie, prečo SAV vyvíja verejný aj politický nátlak, organizuje petície, spája sa s opozíciou, ktorá evidentne nerozumie otázkam transformácie VVI, obviňuje ministerstvo zo šikany, osočuje ministerku aj SNS nezmyselnými konšpiračnými teóriami, že niekomu ide o ovládnutie SAV. Totiž už len nátlak a demagógia môžu pomôcť odviesť pozornosť od fatálneho zlyhania SAV pri príprave transformácie. Pokiaľ by takúto energiu a úsilie vložila včas do zabezpečenia procesov transformácie (ktorá sa pripravuje už ôsmy rok) a do procesu registrácie, ktorý bol zákonom určený už v septembri 2017, teraz by sme nemali čo riešiť.
 
Príspevok Stanovisko rezortu školstva k tvrdeniam o zákazoch dotácií zobrazený najskôr Hlavné správy.