Bratislava 27. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Jens Meyer)

Medzi slovenskými firmami vládne pesimizmus z hľadiska očakávaného vývoja platobnej morálky. Podľa EOS štúdie “European Payment Practices” za rok 2016 čoraz menej firiem verí v zlepšenie platobného správania ich klientov. Kým v roku 2015 bolo optimisticky naladených 31 % opýtaných, v tomto roku už len 28 % uviedlo, že očakávajú, že platobná morálka ich klientov sa zlepší

Ilustračné fotoIlustračné foto

Medziročne stále viac slovenských firiem predpokladá, že platobná morálka zostane rovnaká. V roku 2015 označilo stagnáciu 46 % respondentov, tento rok to bolo 49 %. Fakt, že platobná morálka sa zhorší, z čoho vyplýva, že plynulé uhrádzanie faktúr v termíne nebude, očakávalo vlani 19 % firiem. Tento rok to je 20 %.

Situácia na Slovensku takmer korešponduje aj so vzorkou v rámci celej východnej Európy. “Viera v lepšiu budúcnosť, žiaľ, nepanuje ani na Slovensku, ani v celej východnej Európe, čo sa týka očakávaného vývoja v platobnej morálke. Faktúry v rámci vzájomného obchodovania medzi firemnými zákazníkmi sa načas neplatia, a to nie je dobrým signálom pre zdravé podnikateľské prostredie,” komentuje výsledky prieskumu Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

EOS štúdia potvrdila, že firmy z východnej Európy sú menej disciplinované pri platení faktúr, než tie sídliace na západe. Kým na východe Európy sa v priemere medzi komerčnými klientmi platí v termíne len v 73 % prípadov, rovných 80 % západných firiem spláca svoje záväzky načas.

Najhoršie skončilo Bulharsko so 70 % platieb v termíne. Mierne lepšie dopadlo Grécko a Rumunsko (zhodne po 72 %). Na Slovensku, podobne ako v Rusku, bolo o jeden percentuálny bod viac včas uhradených platieb – 73 %. Najdisciplinovanejšími sú Nemci – tamojšie firmy platia v termíne v 82 % prípadov, nasledujú Rakúšania (81 %). Celkovo možno za Európu konštatovať, že faktúry uhrádza načas 76 % firiem.

Tohtoročná štúdia EOS realizovaná v 14 európskych krajinách, vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest, pričom vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Belgicku bolo oslovených po 200 spoločností a v Nemecku 400. Celkovo 3000 respondentov odpovedalo na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách, a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.