Báčsky Petrovec 17. marca 2017 (HSP/Foto:Katarína Gažová)

 

Zdalo sa, že pondelkové zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu bude prebiehať v pokojnom tóne. Bod, ktorý sa však týkal volieb v Miestnom spoločenstve Hložany, rozprúdil ostrú diskusiu

Voľby v Hložanoch budú v máji

Predseda Zhromaždenia obce Ján Šuľan vyhlásil, že miestne voľby v Hložanoch budú 21. mája 2017. Hlasovaním výborníkov zelenú dostalo nové zloženie Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady MS Hložany.

V súvislosti so Správou o práci Právneho zastupiteľstva Obce B. Petrovec za rok 2016 diskusia výborníkov sa vzťahovala hlavne na otázku vracania prostriedkov samozdanenia občanom a tiež aj otázku komasácie. Výborník Spasoje Prodanov poukázal na skutočnosť, že je už takých päť mesiacov od vtedy ako zvolili novú Komisiu pre komasáciu v Petrovci a doteraz na zhromaždenie neprišla žiadna správa o práci tejto komisie.

V pokračovaní schôdze schválili správy o práci a finančnom hospodárení za rok 2016: VKP Progres, VP pre KBP Komunalac v Maglići a PU Včielka Báčsky Petrovec.

Keď ide o Turistickú organizáciu Obce B. Petrovec, niektoré údaje z podaných výročných správ ozrejmil úradujúci riaditeľ Ján Pavlis. Správy a plány TO boli schválené.

Bez diskusie výborníci schválili správy a plány Domu zdravia Báčsky Petrovec a následne z funkcie úradujúcej riaditeľky odvolali a potom za riaditeľku na štvorročné obdobie vymenovali Dr. Annu Boldocku-Ilićovu.

Aj správy a plány Strediska pre sociálnu prácu Obce B. Petrovec výborníci schválili. Úradujúca riaditeľka Biljana Drakulićová skrátka ozrejmila výborníkom prípravy na výstavbu novej budovy strediska, ktorá by sa mala začať už tohto roku.

Miestne voľby v Hložanoch

Bod týkajúci sa miestnych volieb v Hložanoch bol predposledný a rozvíril hladinu celého zasadnutia parlamentu. Pripomíname, že voľby v MS Hložany naplánované na 22. februára 2017 neboli realizované.

Predseda ZO  vyniesol nové uznesenie o tom, že sa voľby realizujú 21. mája 2017 a informoval, že je formovaná nová Komisia pre uskutočnenie volieb členov Rady MS Hložany, ktorú navrhla obecná Komisia pre kádrové otázky a pracovné vzťahy.

Doplnok Jána Bohuša, aby volebná komisia zostala v takom zložení ako predtým navrhla doterajšia RMS Hložany, nebol akceptovaný, teda nedostal potrebný počet hlasov.

Návrh nového zloženia volebnej komisie bol hlasovaním schválený. Budú ju tvoriť : Ján Huďan, predseda komisie, Hana Dorčová, zástupkyňa predsedu komisie, Mária Topoľská, členka, Pavel Šranka, zástupca člena, Ivana  Murtínová, členka, Saša Rebić, zástupca člena, Jaroslav Pagáč, člen, Nikola Gostović, zástupca člena, Zdenka Dimitrov, členka a Ján Kráľovský, zástupca člena volebnej komisie.  

Katarína Gažová