Nový Sad 22. marca 2017 (HSP/Foto:Juraj Bartoš)

Členovia výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa na včerajšej 11. schôdzi zaoberali celým radom otázok týkajúcich sa riešenia problémov vo výučbe slovenčiny.

Výbor pre vzdelávanie NRSNM rieši problémy slovenčiny

V duchu záverov Koordinácie národnostných rád budú sa zasadzovať za systémové riešenie problému, predovšetkým za účasť predstaviteľov národnostných rád pri vypracovaní zákonných predpisov. VPV bude trvať na možnosti založenia slovenskej triedy s minimálne piatimi žiakmi namiesto aktuálneho predpísaného počtu 15 žiakov.

Situácia je povážlivá najmä v Novom Sade a týka sa vyššieho počtu škôl, do ktorých chodia slovenské deti. Výbor súrne rozprúdi akciu zacielenú na zápis žiakov na predmet Slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Jeho členovia do konca marca navštívia novosadské školy.

Spolu s učiteľmi slovenčiny sa už v apríli pokúsia zabezpečiť minimálny počet žiakov (15) v jednotlivých školách. Keby sa to nepodarilo, spolu s rodičmi dohodnú organizovať výučbu tohto predmetu pre žiakov viacerých škôl na pôde školy, ktorá im najviac vyhovuje. VPV počíta s maximálnou pomocou matičiarov, médií a najmä rodičov.

Na VPV pretriasli programovú schému a finančný plán NRSNM v oblasti vzdelávania na rok 2017. Analyzovali Zákon o základoch sústavy vzdelávania a výchovy ako i realizáciu Akčného plánu z oblasti vzdelávania ku kapitole 23. Osobitne sa dotkli vypracovania dodatkov, otázok učebníc ako i reformy maturity a výučby v 5. ročníku základných škôl.

Koncom marca slovenskú komunitu v Srbsku navštívi štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Lukáš Parízek. Členovia výboru sa zhodli na štyroch konkrétnych bodoch, v rámci ktorých prezentujú aktuálnu problematiku v oblasti vzdelávania.

Keďže sa v troch novosadských základných školách slovenčina prestala vyučovať po odchode učiteľky na nemocenskú dovolenku, zašlú listy riaditeľom týchto škôl a oslovia aj školskú správu, aby problém riešili. Taktiež konštatovali, že na webovej stránke NRSNM zverejnia súbeh na vládne štipendiá Slovenskej republiky na akademický rok 2017 / 2018.

Juraj Bartoš

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.