Nový Sad, 10. apríla 2017 (HSP/Foto: Danuška Berediová)

 

Novosadský veľtrh si tohto roku pripomína významné jubileum – 50. narodeniny veľtrhu LORIST – veľtrhov lovu, rybolovu, športu a turizmu. V Master stredisku 6. apríla bolo ustanovujúce zasadnutie, ktorému predsedal primátor Nového Sadu Miloš Vučević.

 

Na snímke: Zľava: Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković a primátor Nového Sadu Miloš Vučević

 

Stretlo sa okolo 20 odborníkov z rôznych oblastí, aby vytvorili nový koncept Veľtrhu turizmu, ktorý sa uskutoční od 5. do 7. októbra.

V súlade s objemom a dôležitosťou nadchádzajúcich prác na realizácii konceptu, vytvorená je Rada Veľtrhu turizmu, v ktorej sa okrem predstaviteľov republikovej, pokrajinskej a mestskej administrácii, nachádzajú aj eminentní experti v oblasti turizmu, ako aj reprezentanti inštitúcií, fondov, profesijných združení a organizácií, univerzít, fakúlt a vysokých škôl.

Zapojili stakeholderov

Podľa slov Miloša Vučevića, Veľtrh urobil dobrý a smelý ťah poradiť sa s odbornou verejnosťou v organizovaní Veľtrhu turizmu. “Novosadský veľtrh by mal využiť 2 európske tituly (Európske hlavné mesto kultúry a Európske mládežnícke hlavné mesto), ktoré by mohli byť light motívom v nadchádzajúcich rokoch, potom je to Exit, ktorý je svetovým brandom, ako aj Dunajskú stratégiu a spoluprácu regiónov. Veľtrh sa musí dobre umiestniť v jesennom termíne, v ktorom sa koná a ktorý by sa nemal meniť. Turizmus trvá 365 dní a nemôžeme sa spoliehať iba na letnú sezónu,” povedal Vučević.

“Rozhodli sme sa organizovať Organizačné výbory a zapojiť tzv. stakeholderov a s nimi koncipovať jedno moderné veľtrhové podujatie, ktoré by malo Novosadský veľtrh vrátiť na mapku vážnych a atraktívnych veľtrhových podujatí v oblasti turizmu,” uzavrel Slobodan Cvetković.

Sila zážitku

Jubilejný Veľtrh turizmu sa uskutoční od 5. do 7. októbra. Aby sa zabezpečila stabilita konceptu a vytvorila možnosť pre inovácie, s mottom SILA ZÁŽITKU, tohto roku, Veľtrh turizmu rozvíja niekoľko kľúčových segmentov, medzi ktorými sú: Región-partner; Dni kariéry v turizme; Pracovné stretnutia (B2B); Medzinárodná gastro – súťaž žiakov turistických škôl, s názvom Gastro – výzva; Médiá pre turizmus a médiá o turizme.

Vzťah veľtrhov venovaných prírode a človeku aj tohto roku bude upevnená prelínaním udalostí. Od 30. septembra do 7. októbra, časť veľtrhov LORIST budú tvoriť segmenty venované lovu, rybolovu, záhradníctvu, ekológii a súčasne s Veľtrhom turizmu bude usporiadaný Veľtrh športu a jazdectva.

Danuška Berediová