Bratislava 5. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Slovensko rešpektuje odporúčanie Európskej komisie (EK) na personálne posilnenie riadenia finančných prostriedkov Európskej únie v budúcom programovom období 2021 – 2027

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši

“Potreba posilnenia administratívnych kapacít najmä v území, na regionálnej, ale i miestnej úrovni, vyplýva aj zo skúseností implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v tomto programovom období (2014 – 2020),” uviedol pre agentúru SITA Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Posilnenie administratívnych kapacít pri riadení eurofondov je podľa Bruselu dôležitým predpokladom úspešného využitia týchto investícií. Programovanie finančných zdrojov EÚ na roky 2021 – 2027 by podľa Európskej komisie mohlo pomôcť riešiť niektoré z nedostatkov identifikovaných v odporúčaniach. Slovensku by to umožnilo využiť tieto prostriedky v identifikovaných sektoroch čo najlepšie, pri zohľadnení regionálnych rozdielov.

“Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako gestor prípravy Partnerskej dohody – hlavného strategického dokumentu na využívanie fondov politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027 – bude pri jej vypracovaní rešpektovať odporúčania Rady (EÚ) zverejnené 5. júna,” poznamenal úrad vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD).

Európska komisia v Správe o Slovensku 2019 (zverejnenej 27. februára) posudzovala pokrok pri plnení odporúčaní pre jednotlivé členské krajiny EÚ, prijatých Radou v júli 2018, ako aj pokrok pri dosahovaní národných cieľov stratégie Európa 2020. “Súčasťou tejto správy je príloha D, ktorá predstavuje akýsi pozičný dokument EK a základ pre dialóg SR a EK o programovaní fondov v rámci politiky súdržnosti v novom programovom období 2021 – 2027,” priblížil úrad.

“Už v tejto prílohe Európska komisia poukázala na potrebu investovania do budovania kapacít a posilňovania postavenia miestnych orgánov a miestnych organizácií v rámci cieľa priblížiť Európu občanom podporovaním udržateľného a integrovaného rozvoja mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a miestnych iniciatív,” dodal úrad vicepremiéra.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj