Skalica 24. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-ilan Soukup)
 
Vo štvrtok 20. septembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Skalici, v budove bývalého Katolíckeho kruhu, ktorý  projektoval významný Slovenský architekt Dušan Samuel Jurkovič, uskutočnilo spomienkové podujatie na neho, pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.

Na snímke z roku 2008 spomienkové stretnutie na architekta Dušana Jurkoviča

V úvode privítala moderátorka podujatia Jana Koutná primátora mesta Skalica Ľudovíta Baráta, čestnú občianku mesta profesorku Evu Blahovú, Helenu Jurasovovú – vnučky Dr. Pavla Blahu a prednášajúcich PhDr. Matúša Valihoru riaditeľa pamätnej izby Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, PhDr. Blanku Petrákovú z múzea juhovýchodnej Moravy Zlín – vedúcu múzea luhačovického Zálesí a PhDr. Vieru Drahošovú riaditeľku Záhorského múzea v Skalici.
Po úvodnom príhovore primátora  Ľudovíta Baráta, ktorý zdôraznil, že je dôležité a potrebné si pripomínať významnú históriu mesta  podujatiami, ktoré sa pod názvom, putovanie skalickou históriou, konajú už druhý rok a vyslovil nádej, že budú pokračovať. Potom bol premietnutý dokumentárny film Básnik dreva o živote a diele Dušana Jurkoviča režiséra Ivana Rumanovského, ktorý predstavil účastníkom podujatia celoživotné dielo tohto významného Slovenského architekta. Niekoľko piesní kraja pod Bradlom zaznelo na úvod, záver i medzi jednotlivými blokmi prednášok v podaní kopaničiarskej muziky Martina Janšta z Košarísk.
Matúš Valihora predstavil mesto Brezová, miesto detstva, mladosti a posledného odpočinku Dušana Jurkoviča, ktorý sa narodil v Turej Lúke a priblížil jeho rodinné pomery. Blanka Petráková priblížila pôsobenie Dušana Jurkoviča v Luhačovicach, kde v rokoch 1902 – 1907 realizoval 14 stavieb a v rokoch 1903 – 1915 urobil mnohé projekty a návrhy stavieb, ktoré realizované neboli. Viera Drahošová predstavila vzťah Dušana Jurkoviča ku Skalici, ktoré vychádzali z príbuzenských, i priateľských vzťahov. Všetky prednášky boli spojené s bohatou historickou obrazovou prezentáciou. V druhom bloku prednášok Matúš Valihora priblížil stavbu Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorej základný kameň bol položený 4. mája 1924 ale pre realizáciu finančnej zbierky bola postavená v rokoch 1927 – 1928. Blanka Petráková priblížila stavbu a význam Slovenskej búdy v Luhačoviciach, ktorú vybudovali s Dr. Pavlom Blahom v rokoch 1906 – 1907 a predávali tu víno skalických vinohradníkov a trdelníky a zázvorníky, ktoré sa piekli v Skalici, tiež výšivky výšivkárskeho družstva zo Skalice, ktoré viedli Jurkovičove sestry Emília a Anna, stretávali sa tam rodiny Jurkovičova a Blahova, umelci a inteligencia a hrávali tam ľudové hudby zo Slovenska i Moravy a kládli sa v nej základy vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi.
Viera Drahošová oboznámila prítomných chronologicky so všetkými stavbami, ktoré Jurkovič projektoval v Skalici. Patria k nim náhrobníky jeho príbuzných na evanjelickom cintoríne, realizácia projektu na zachovanie starých pomníkov na evanjelickom cintoríne a stavba centrálneho kríža, dom jeho sestier, vinohradnícka búda Dr. Pavla Blahu. V rokoch 1904 – 1905 bola postavená budova katolíckeho kruhu. Na katolíckom cintoríne navrhol pomníky svojho priateľa Pavla Blahu a jeho švagra Ľudovíta Okánika. V roku 1938  bola postavená firmou Doležal technikou liateho betónu veža pri evanjelickom kostole. Nezrealizovaný pre vojnu, zostal návrh budovy pre turistický zväz na Čupoch.
Ako sa vyjadrila Viera Drahošová, Skalica, ako významné duchovné, kultúrne i hospodárske centrum, malo veľký význam v národnom hnutí na začiatku 20. storočia, zásluhou Pavla Blahu a jeho spolupráce s Dušanom Jurkovičom a budova Katolíckeho kruhu je trvalou pamiatkou na tieto osobnosti a zostane ňou i pre budúce generácie.
Ľudovít Košík
 
Príspevok Spomienkové podujatie pri príležitosti 150 výročia narodenia architekta Dušana Jurkoviča v Skalici zobrazený najskôr Hlavné správy.