Prešov 26. januára 2018 (HSP/Foto:Taliansko-Slovenská obchodná komora)

Včera, dňa 25.1.2018, sa spoločnosť Pasell Slovakia s.r.o. so sídlom v Poprade prostredníctvom svojho reprezentanta zúčastnila diskusie v Prešove, organizovanej prezidentom Slovenskej republiky, Andrejom Kiskom. Témou diskusie bolo začleňovanie Rómov do spoločnosti.
Na snímke prezident Andrej Kiska s členmi spoločnosti Pasell Slovakia s.r.o.

Diskusia, ktorá sa viedla v historicko-praktickej rovine, priblížila skúsenosti s nízkou mierou tolerancie voči Rómom, ako aj problémy s infraštruktúrou či bývaním.
Ďalšou témou diskusie bola práca a zamestnávanie Rómov. Rodina Amitrano má vo svojom závode v Poprade desaťročnú skúsenosť so zamestnávaním Rómov. Jej cieľom je mať úspešný podnik a súčasne klásť dôraz aj na sociálnu zodpovednosť, a to trpezlivým učením a pravidelným motivovaním zamestnancov formou nových zložiek odmeňovania. Spoločnosť Pasell Slovakia verí, že takto dokáže napomáhať k lepšiemu bývaniu a k trvalej práci. Týmto spôsobom poukazuje na možnosť riešenia najzásadnejších problémov a súčasne podáva návod ako uplatňovať rovnosť.
Po diskusii s odborníkmi, ktorá sa uskutočnila v priestoroch dvorany Evanjelického kolégia v Prešove, prezident Kiska na sociálnej sieti uviedol: „Toto by mal byť budíček pre každého, komu záleží na budúcnosti Slovenska. Takmer polovica detí z najchudobnejších rodín zostane medzi najchudobnejšími po celý svoj život.
Nerozhoduje talent, ale šťastie, kde sa narodíte. Chudoba, ktorá sa dedí z generácie na generáciu, je zlyhaním vzdelávacieho systému a obžalobou sociálneho štátu na Slovensku. Z pozície prezidenta sa snažím ukazovať, že riešenia existujú, fungujú a že sú prínosom nielen pre Rómov, ale aj pre ich bezprostredné okolie, pre región, pre celú krajinu.”
Andrej Kiska bude v najbližších mesiacoch naďalej veľa cestovať po Slovensku, vyhľadávať a ukazovať príklady toho, že problémy je možné riešiť.
„Musíme sa spojiť a nesmieme dovoliť nezodpovedným populistom, aby si opäť túto tému ukradli a obmedzili ju na represie, potvrdzovanie predsudkov a vyvolávanie sporov a nenávisti medzi väčšinou a menšinou. Toto sú problémy, ktoré nevyriešime silou, ale trpezlivou prácou v teréne, priamo v komunitách a presadzovaním systémových reforiem najmä v oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie musí byť prioritou a priamou zodpovednosťou politických lídrov,” doplnil prezident.
Redakciu informovala Ľudmila Liščinská