Bristol 20. októbra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)
 
Príručky pre školy, ktoré vydala mestská rada miest Bristol a HoveCoty, odporúčajú, aby matky a otcovia, ktorí svojim deťom nepripustia „rodové možnosti“, ako napríklad rodová zmena mena alebo nosenie sukne chlapcami, majú byť nahlásení sociálnej službe

Ilustračné foto

Podľa The Telegraph sa školám odporúča, ako sa vysporiadať s rodičmi, ktorí „bojujú“ proti prijatiu rodovej identity ich vlastného dieťaťa: “Ak existujú vážne obavy o blaho dieťaťa alebo o jeho bezpečnosť v súvislosti s tým, ako sa rodičia alebo pestúni vysporadúvajú s objavovaním jeho rodovej identity, bude možno nevyhnutné a odporúčané začať záchranné procedúry.”
Britské ministerstvo školstva vo svojich zákonných nariadeniach medzi tieto tzv. “záchranné procedúry” zaraďuje ohlásenie rodičov príslušnému zabezpečovaciemu zástupcovi školy (schoolsafeguardinglead), sociálnej službe alebo dokonca i polícií.
Podľa webu Breitbart, príručka mestskej rady taktiež rieši možné “transrodové” situácie. Napríklad, ak rodič nebude chcieť, aby sa nejaké trans-dievča (čiže chlapec, pozn. biológie) prezliekalo v dievčenskej šatni kvôli obavám, že by sa pozeral na telo, príručka neodporúča, aby bolo trans-dieťa odňaté zo šatne, ale aby dievča bolo poučené, že trans-dievča je “skutočné” dievča.
“Personál a žiaci podstúpia školenie, až kým každý v škole nepochopí, že osoba, ktorá sa identifikuje ako dievča, je skutočným dievčaťom.”
Príručka prichádza v čase, kedy školy sejú do detských myslí transgenderovú ideológiu a učia ich “odnaučiť sa” rozdiely medzi chlapcami a dievčatami.
Branislav Zaujec
 
Príspevok Spojené Kráľovstvo: Školám sa odporúča, aby rodičia, ktorí nesúhlasia s transrodovou ideológiou, mohli byť vyšetrovaní sociálnou službou zobrazený najskôr Hlavné správy.