Kysucké Nové Mesto 19. decembra (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)

Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, predchodkyňa dnešnej Spojenej školy, vznikla pred 65 rokmi pre nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre rozvíjajúcu sa industrializáciu, predovšetkým strojárskeho charakteru v regióne Kysúc a Žiliny.

Na snímke Spojená škola v Kysuckom Novom MesteNa snímke Spojená škola v Kysuckom Novom Meste

Riaditeľ Spojenej školy Milan Valek podotkol, že začiatky boli veľmi ťažké. “Ale mali sme šťastie na šikovných pedagógov, ktorí vysokou odbornosťou, obetavosťou a oduševneným vzťahom k práci, ako aj úzkou spoluprácou so strojárskymi podnikmi, posúvali školu dopredu. A zmenili ju v danom období na jednu z vlajkových lodí v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania,” povedal Valek.

Doplnil, že so zmenou industrializácie regiónu Kysúc a Žiliny sa menilo aj zameranie školy. “V roku 1984 sme otvorili štúdium v odbore elektrotechnika so zameraním predovšetkým na automatizačnú techniku. S príchodom výpočtovej techniky sme toto štúdium rozšírili na elektronické počítačové systémy. Po roku 1990, kedy sa priemysel rýchlo menil, musela škola rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Experimentálne sme začali overovať študijný odbor mechatronika, študijný odbor technické lýceum a študijný odbor technické a informatické služby. Niektoré už zanikli, ale v danom období splnili svoj cieľ a vychovali odborníkov, ktorých priemysel potreboval,” uviedol riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

V roku 1998 otvorili v priestoroch školy obchodnú akadémiu. “Naším cieľom, a súčasne aj hlavným pozitívom existencie dvoch škôl v jednom priestore, je neustála konfrontácia žiakov s odbornou zložkou výroby, ale aj jej ekonomickou stránkou, čím sa adaptácia na podmienky praxe zefektívňuje. O kvalite vzdelávania svedčí aj fakt, že jej absolventi pôsobia vo významných riadiacich pozíciách veľkých podnikov a pracovali aj ako ministri vo vláde,” zdôraznil Valek.

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste je najväčšou strednou odbornou školou v Žilinskom samosprávnom kraji

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, ktorá má 820 žiakov denného štúdia, je najväčšou strednou odbornou školou v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK).

Na snímke riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Milan Valek Na snímke riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Milan Valek

Podľa jej riaditeľa Milana Valeka prijme v budúcom školskom do prvého ročníka celkovo 218 študentov v odboroch informačné a sieťové technológie, elektrotechnika – priemyselná informatika, mechatronika, strojárstvo so zameraním na automobilový priemysel a grafické systémy, logistika, technické lýceum so zameraním na informatiku, ekonomiku a strojárstvo.

“Najväčší záujem je momentálne o informačné a sieťové technológie. Týmto odborom konkurujeme aj gymnáziám a hlásia sa nám vynikajúci žiaci. Dobré výsledky dosahujú počas celého štúdia a takmer 90 percent z nich odchádza na vysoké školy. Predovšetkým na Žilinskú univerzitu, Fakultu riadenia a informatiky alebo Ostravskú univerzitu v Ostrave,” povedal Valek.

Doplnil, že študijný odbor informačné a sieťové technológie otvorili na základe požiadaviek firiem z IT priemyslu a experimentálne ho overovali ako jedna z piatich škôl na Slovensku. “Duálne vzdelávanie ide do popredia, ale naša škola má študijné osnovy zamerané predovšetkým na teoretické vzdelávanie a nemôže sa do tohto vzdelávania zapojiť. Preto sa snažíme úzko spolupracovať s firmami, aby nám pomáhali zmeniť učebné osnovy a žiak sa naučil v škole to, čo firmy potrebujú. Spolupracujeme predovšetkým so združením firiem IT priemyslu v žilinskom regióne IT klaster, kde sme jedným z jeho členov,” podotkol riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

Študenti majú podľa neho k dispozícii pavilóny všeobecných aj odborných učební. “V pavilóne všeobecných učební sa vyučuje slovenčina a cudzie jazyky, na ktoré kladieme veľký dôraz. Sú veľmi potrebné, aby naši študenti získali dobré zamestnanie. Pretože, väčšina z nich neostáva na Slovensku, ale ak majú možnosť, snažia sa vycestovať. V pavilóne odborných učební máme zapojených do počítačovej siete zhruba 500 počítačov, z toho 450 je priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. Každý učiteľ má svoj počítač, máme zavedenú elektronickú žiacku knižku a elektronickú triednu knihu,” uviedol Valek.

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste spolupracuje aj s viacerými firmami v regióne a jej študenti sa zapájajú do rôznych súťaží. “Spolupracujeme s firmou Kia Motors Slovakia, ktorá každý rok organizuje súťaž Kia Award inovation a naši študenti sa vždy umiestňujú na popredných miestach. O súťaž je veľký záujem, pretože je veľmi dobre honorovaná. Takisto sa zapájajú do súťaží, ktoré organizuje firma Siemens. Konkrétne Siemens Young Generation Award, kde takisto dosahujú veľmi dobré výsledky a firma Siemens na oplátku podporuje rozvoj škôl,” dodal riaditeľ školy.

V plánoch Spojenej školy je zateplenie internátu, modernizácia dielní, napríklad s učebňami CNC strojov či sieťových technológií s najmodernejšími zariadeniami. “Chceme aj pracovisko s priemyselným robotom. Pretože o týchto študentov je v súčasnosti veľký záujem a robotizácia a automatizácia v priemysle ide míľovými krokmi dopredu. Vybudovať chceme aj moderné učebne elektroniky, návrhu plošných spojov, obvodov, elektrotechnických meraní a meraní z oblasti elektroniky používanej v automobilovom priemysle,” uzavrel Valek.