Bratislava 12. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Financovanie opatrení na splnenie cieľov Parížskej klimatickej dohody bolo jednou z hlavných tém 24. konferencie o zmene klímy v Katoviciach, na ktorej sa zúčastnil aj slovenský minister životného prostredia László Sólymos

Na snímke minister životného prostredia SR Lászlo Sólymos

Účastníci diskutovali o tom, kto poskytne financie krajinám, ktoré nemajú kapacity na potrebné investície k znižovaniu emisií a na adaptáciu na dôsledky zmeny klímy. Ako zdôraznil Sólymos, kľúčové bude aj zapojenie firiem. „Globálne ciele Parížskej dohody budú dosiahnuté iba vtedy, ak sa nová úroveň politických ambícii vlád zosúladí s rovnakou mierou angažovanosti a odhodlanosti od svetových korporátnych a finančných spoločností,“ vyhlásil minister.
Rokovania sa tiež zamerali na to, ako premeniť ciele Parížskej dohody na presné pravidlá. „Heslom konferencie je Meníme sa spoločne, čo znamená, že všetci spoločne musíme nájsť kompromisné riešenia, aby sme dosiahli ciele stanovené v Parížskej dohode,“ uviedol minister Sólymos s tým, že naším cieľom je prijať také pravidlá, ktoré umožnia všetkým krajinám znižovať emisie skleníkových plynov. Signatárske krajiny si tiež musia schváliť ohlasovacie povinnosti tak, aby vedeli, či sa darí plniť ciele dohody, alebo či treba niečo zmeniť. Prvé globálne hodnotenie dosiahnutého pokroku sa má udiať v roku 2023.
 
Príspevok Sólymos: Ciele Parížskej dohody dosiahneme len cez kompromisy zobrazený najskôr Hlavné správy.