Sociálni partneri v rezorte dopravy vyhodnotili rok 2017

Bratislava 15. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Hodnotenie spolupráce a bilancovanie roka 2017 boli témami každoročnej Generálnej porady ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka so zástupcami rezortných sociálnych partnerov a zamestnávateľov. Sociálni partneri rokovali o najpálčivejších témach rezortu a hodnotili plnenie strategických a legislatívnych zámeroch ministerstva v tomto roku. 

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek

„Som presvedčený o tom, že konštruktívny sociálny dialóg prispieva k stabilite rezortu. Pomáha rozvíjať podnikateľské subjekty a zlepšiť sociálnu situáciu zamestnancov. Myslím, že práve vzájomným rešpektovaním a spoločnou diskusiou môžeme predchádzať nedorozumeniam a problémom,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
Na stretnutí rokoval minister dopravy so zástupcami zamestnancov združených v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácii, zástupcami zamestnávateľov združených v Únii dopravy, pôšt a telekomunikácií a zástupcami Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.
Sociálni partneri diskutovali najmä o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví stavebníctva a nedostatku vodičov v doprave. Veľkú pozornosť preto na generálnej porade venovali aj duálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave žiakov stredných škôl so zameraním na nedostatkové profesie v odvetviach rezortu dopravy a stavebníctva. Dôležitými témami boli aj bytová politika, riešenie bezpečnosti železničnej prevádzky a koncepčné a legislatívne zámery rezortu na rok 2018. Účastníci vyzdvihli spoluprácu a vecný dialóg rezortu dopravy na vzájomných stretnutiach.
Redakciu informovala Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR
 
Príspevok Sociálni partneri v rezorte dopravy vyhodnotili rok 2017 zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)