Bratislava 11. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Sociálna poisťovňa (SP) dostane od štátu budúci rok zdroje v objeme 255,4 milióna eur. V roku 2019 by mal transfer zo štátneho rozpočtu dosiahnuť 117,7 milióna eur a v roku 2020 by mala poisťovňa hospodáriť už bez finančnej výpomoci od štátu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na najbližšie roky, ktorý dnes schválila vláda.
Na snímke budova Sociálnej poisťovne v Bratislave

Poisťovňa v návrhu rozpočtu avizuje, že jej hospodárenie bude v rokoch 2017 až 2020 ovplyvňovať deficitné hospodárenie v dôchodkovom poistení. “Deficit bude SP vykrývať zdrojmi z rezervného fondu solidarity a aj z vnútorných zdrojov na základe rozhodovania generálneho riaditeľa poisťovne o presúvaní finančných prostriedkov medzi základnými fondmi v prípade ich nedostatku v niektorom fonde,” priblížila.
Celkové príjmy SP majú v budúcom roku dosiahnuť 8,51 miliardy eur, pričom prevod z minulých rokov má predstavovať 515,02 milióna eur. Príjmy od ekonomicky aktívnych obyvateľov majú dosiahnuť 7,2 miliardy eur, z dlžného poistného má SP získať 209,5 milióna eur a príjmy z poistného od štátu majú dosiahnuť 276,1 milióna eur.
Na rok 2019 sú rozpočtované príjmy v objeme 8,8 miliardy eur a v roku 2020 majú dosiahnuť 9,2 miliardy eur.
Ako ďalej vyplýva z návrhu rozpočtu, výdavky poisťovne majú v budúcom roku dosiahnuť 7,99 miliardy eur, v roku 2019 majú predstavovať 8,3 miliardy eur a v roku 2020 sa majú vyšplhať na 8,6 miliardy eur.
Na dôchodkové dávky plánuje SP v budúcom roku vynaložiť 7,05 miliardy eur, výdavky na nemocenské dávky majú dosiahnuť 604,2 milióna eur, výdavky základného fondu úrazového poistenia sa predpokladajú vo výške 53,3 milióna eur, základný fond garančného poistenia má disponovať 14,7 miliónmi eur. Na dávky v nezamestnanosti má ísť zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti 162,9 milióna eur a základný fond úrazového poistenia má v budúcom roku disponovať 53,3 miliónmi eur.