Bratislava 18. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Novelou zákona sa umožní lepší prístup k pôde aj mladým začínajúcim, ako aj malým farmárom
Za novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorú dnes schválil parlament, hlasovalo 123 poslancov. Uviedli to dnes na brífingu poslanci Národnej rady (NR) SR za Slovenskú národnú stranu (SNS) Eva Antošová, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák.
Na snímke poslankyňa za SNS Eva Antošová

“Teší ma, že tento zákon prešiel 123 hlasmi, to znamená naprieč politickým spektrom. Z toho je zrejmé, že bolo veľmi ťažké, ale potrebné túto zmenu vykonať,” priblížila Antošová.
Týmto zákonom sa podľa nej umožní lepší prístup k pôde aj mladým začínajúcim, ako aj malým farmárom. “Novela je dôležitá, lebo poľnohospodárska výroba sa v SR realizuje vo väčšine na základe nájomných vzťahov na pôde,” poznamenala.
Podľa Bernaťáka približne dve tretiny pôdy v SR obhospodaruje približne 1500 farmárov, zvyšnú jednu tretinu má 17.000 farmárov. “Je tu teda jednoznačná dominancia väčších farmárov, a preto je potrebné, aby sme podporovali menších a mladých farmárov,” doplnil Bernaťák.
Novela zákona je podľa Pašku reakciou aj na nové zistenia Európskej komisie na závery viacročného finančného rámca EÚ, ktorý hovorí o tom, že je potrebné posilniť regionálnu produkciu potravín a posilniť kvalitu životného prostredia, ako sa aj usilovať o to, aby finančné prostriedky EÚ išli od veľkých hráčov do rúk drobnejších poľnohospodárov.
“Pri poslednom vyhodnocovaní európskej poľnohospodárskej politiky sa totiž zistilo, že až 80 % finančných prostriedkov EÚ si prerozdelí 20 % producentov,” dodal Paška. EÚ podľa neho tiež konštatovala, že najslabším článkom európskej poľnohospodárskej politiky sú malí, ako aj mladí farmári.
Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktorú dnes schválila NR SR, má priniesť zlepšenie prístupu pre malých a stredných farmárov k pôde i zabránenie špekuláciám pri automatickej obnove nájomného vzťahu. Novela zákona podľa MPRV umožní poľnohospodárom ľahší prístup k prenájmu poľnohospodárskej pôdy a zavádza tiež poriadok do evidencie nájomných vzťahov.
Právna norma vypúšťa doterajšiu automatickú obnovu nájomného vzťahu, nakoľko táto úprava podľa agrorezortu spôsobovala nájomcom aj prenajímateľom v praxi problémy.
Tí museli sledovať doby trvania nájomných zmlúv, navzájom sa vyzývali na vrátenie a prevzatie pozemku. V nemalom rozsahu išlo o bežných ľudí bez právneho vzdelania. K ďalšiemu prenajatiu pozemkov dochádzalo bez toho, aby o zákonom ustanovenej povinnosti mala zmluvná strana vedomosť.
Ďalším dôvodom, pre ktoré sa inštitút automatickej obnovy nájmu pozemkov vypúšťa, sú podľa MPRV aj značné komplikácie, ktoré vznikali v súvislosti s poskytovaním priamych platieb na plochu, keď si nárok na túto podporu uplatňuje tak doterajší nájomca titulom automatickej obnovy nájomného vzťahu, ako aj subjekt s ktorým prenajímateľ uzatvoril novú nájomnú zmluvu.
Do návrhu novely pribudla 5-ročná výpovedná lehota nájomnej zmluvy, ktorá nájomcovi umožní dostatočne dobrú návratnosť svojej investície v prípade, že sa vlastník rozhodne ukončiť nájomný vzťah.
Plénum odobrilo počas hlasovania aj pozmeňujúci návrh Gábora Gála (Most-Híd), Tibora Bernaťáka a Petra Antala (obaja SNS). Ich návrh má umožniť malým a mladým poľnohospodárom získať pôdu pre svoje podnikanie. “Rozširuje sa okruh subjektov, ktorí môžu prejaviť záujem o nájom pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu o poľnohospodárov, ktorí aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonávajú špeciálnu rastlinnú výrobu, a ktorí vyrábajú finálny produkt,” povedal v pléne Gál.
Zároveň sa zvyšuje percentuálny podiel, o ktorý je možné znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi tak, aby sa zvýšila výmera dostupných pozemkov, ktoré je možné prenajať. “V prípade, že bude existovať pôda, ktorú je možné prenajať, bude povinnosťou Slovenského pozemkového fondu vyjsť v ústrety malým a mladým poľnohospodárom, poľnohospodárom vyrábajúcim finálny produkt a poľnohospodárom so špeciálnou rastlinnou výrobou a pôdu prenajať im,” priblížil Gál.
Tento návrh má mať pozitívne ekonomické i sociálne dôsledky, pretože má podporiť zamestnanosť a tvorbu pracovných miest na vidieku. “Návrh tiež prispeje ku generačnej výmene v poľnohospodárstve tak, ako to zamýšľala i pôvodná novela,” predpokladajú poslanci. Okrem neho schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov. Zníži sa maximálny čas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú, z 25 rokov na 15 rokov.