Bratislava 15. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-KR PZ Žilina)
 
Smernica EU sa pretavila do návrhu novely zákona o zbraniach a prináša rad obmedzení legálnej držby zbraní. Dokonca možno povedať, že je prakticky nerealizovateľná.

Ilustračné foto

V máji 2017 bola vydaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady EU 2017/853, ktorá prináša rad obmedzení legálnej držby zbraní. Slovenská republika je podľa predpisov EU povinná prevziať túto smernicu do svojho právneho poriadku. Mala to urobiť do septembra 2017, zatiaľ sa tak nestalo, ale v týchto dňoch predložilo Ministerstvo vnútra SR návrh novely zákona 190/2003 o strelných zbraniach a strelive, ktorý túto smernicu teda zapracováva do nášho právneho systému.
Samotná smernica v rozpore so zásadou subsidiarity neproporčne a neodôvodnene obmedzí občianske práva a bola vydaná napriek tomu, že dané orgány EU nemali právomoc na jej prerokovanie a prijatie. V Českej republike je to dlhodobá téma a vláda smernicu napadla na Súdnom dvore EU z viacerých dôvodov, napr. pre porušenie zásady proporcionality, zásady právnej istoty a pre vážne podozrenie z diskriminácie. Výsledok sporu bude známy v polovičke roku 2019 a aspoň dovtedy by sa Slovensko malo zdržať prijímania vlastných zákonov v tejto veci.
V Smernici sú ale aj niektoré výnimky, napr. pre športových strelcov a pre držiteľov zbraní, ktoré boli nadobudnuté pred prijatím smernice. Návrh novely zákony z ministerstva vnútra ale tieto možnosti nevyužíva, ba naopak, ide ešte aj za tvrdosť Smernice EU.
Návrh zákona je naozaj totalitný, pretože sa snaží kontrolovať a riadiť každú maličkosť. Je byrokraticky nerealistický, pretože by polícia a iné úrady nikdy nemohli zvládnuť to more byrokracie, ktoré by s ním bolo spojené.
Ako zaznelo na tlačovej konferencii, ktorú usporiadalo Združenie vlastníkov strelných zbraní, Legis Telum, bude zrazu nelegálne vlastnenie určitých vecí, ktoré boli včera ešte bez obmedzenia, ale podľa nového by boli označované za zbrane – od historických zbraní až po rôzne súčiastky zbraní (tzv. hlavné časti zbraní), dokonca zásobníky, ktoré bolo doteraz možno vlastniť bez akéhokoľvek obmedzenia. Platnosť zbrojného preukazu sa zníži z 10 rokov na 5, čo znamená zdvojnásobenie nákladov, peňazí a času pre ľudí, ale aj pre inštitúcie – každých 5 rokov zdravotná prehliadka, psychotest, žiadosť o nový preukaz a prípadne žiadosť o výnimky.
Tieto reštrikcie výrazne zasiahnu aj do športových oblastí, Ďalšou postihnutou sférou je napríklad vojenská história, simulácie historických bitiek.
Detailnú analýzu návrhu zákona možno nájsť na stránge Legis Telum (http://legistelum.sk/analyza-novely-zakona-c-1902003-z-z/)
Ak si niekto myslí, že tvrdosť zákona je síce veľká, ale aspoň trocha zníži nebezpečentvo, toho odborníci upozorňujú, že strelne zbrane si zločinci nielen dokážu prepašovať načierno, ale, pri dnešnom stave domácej techniky, aj vyrobiť.  Je historicky overené na predošlých prípadoch reštrikcie, že veľká časť zbraní, ktoré dnes ľudia vlastnia legálne ale zajtra ich budú musieť odovzdať, prejdú do ilegality.
Naša obrana pred touto totalitou je možná dvojitá. Ten skromnejší spôsob je dosiahnuť, že sa slovenský návrh zákona prepracuje a zapracujú sa doň všetky možné slobody a výnimky, ktoré Smernica EU umožňuje. Druhá, ambicióznejšia cesta je, že táto smernica EU bude z vážnych dôvodov Slovenskou národnou radou odmietnutá a na Európskom súde bude napadnutá jej právnosť. Minimálne sa počká na výsledok žaloby Česka. Slovensko sa už dokázalo politicky brániť imigrantským kvótam, dokázalo sa politicky brániť Marakéšskemu paktu o migrácii, môže to dokázať znova, za pomoci a spolu s okolitými štátmi, najmä V4.  Ako to vyjadril Boris Draškaba, člen predstavenstva  Legis Telum – by bol rád, aby sa našla politická odvaha sa tejto Smernici EU postaviť čelom a nepreberať ju otrocky so všetkými obmedzeniami.
Na záver sa môžeme zamyslieť, aká je základná motivácia takýchto EU smerníc. Prečo to v Bruseli naozaj robia?
Jedna oficiálna teória je, že je to ich predstava, že sa takto zabráni teroristickým zločinom. Ale ani EU komisári a poslanci nie sú tak naivní, aby tomuto verili. Ich motív je iný, je to v prvom rade zneužitie teroristických zločinov a celkového imigračno-etnického napätia na odzbrojenie domácej populácie. Motívom smernice je odzbrojiť obyvateľstvo a ak aj v dnešnom stave zbrane medzi ľuďmi možno až tak nezavážia, takýmito smernicami budú všetci už celkom bezbranní, budú pod trvalou hrozbou zo strany množstva zákonov a predpisov, budú ľahko kriminalizovateľní za každý čo len náznak tvorby domobrany. Motívom je ale aj  dosiahnuť stav, aby sa ľud škriepil so svojimi zákonodarcami, pričom zdroj zla je vlastne niekde úplne inde.
Zoberme si Francúzsko týchto dní. V Strasbourgu útočník zabil najmenej piatich, vážne zranil ďalších vyše desať ľudí  – a žiadne takéto drakonické totalitné zákony by mu v tom nezabránili. Ale na druhej strane tu máme výrazné demonštrácie Žltých viest, jednu z viacerých vĺn nespokojnosti francúzskeho obyvateľstva s globalistickou politikou Paríža a celej EU – týchto ľudí a podobných hnutí sa Brusel naozaj bojí a práve ich chce úplne odzbrojiť. To, že po takýchto zákonoch zostanú európske národy úplne nechránené pred útokmi cudzích fanatikov, to vysokých byrokratov v Bruseli nezaujíma, oni sú chránení po zuby ozbrojenými ochrankármi a pohybujú sa len v pancierových autách.
Pripomíname možnosť podporiť hromadnú pripomienku k návrhu zákona, v ktorej navrhuje v siedmich bodoch posilnenie práv bezúhonných občanov na držbu zbrane a sebaobranu. Viac tu.
Peter Vanád
 
 
Príspevok Smernica EU o odzbrojení domáceho obyvateľstva bude čoskoro aj na Slovensku pretavená do zákona zobrazený najskôr Hlavné správy.