Sme rodina: Rozvoj dopravnej infraštruktúry a podpora pôdohospodárstva na východe Slovenska nemôže ostať bokom

Bratislava 8. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Rozvoj dopravnej infraštruktúry a podpora pôdohospodárstva na východe Slovenska nemôže ostať bokom, odznelo na regionálnej konferencii hnutia Sme rodina – Boris Kollár v Prešove. Ako agentúru SITA informovalo tlačové oddelenie hnutia, na konferencii predstavili návrh reformy pre oblasť poľnohospodárstva a dopravy v regióne Šariša, Spiša a Horného Zemplína

Na snímke opozičný poslanec parlamentu Boris Kollár (Sme Rodina)

„Je faktom, že regióny Šariša, Spiša, Zamaguria a Horného Zemplína bez poriadnej cestnej infraštruktúry výrazným spôsobom zaostávajú za inými regiónmi Slovenska. O tom, že Stará Ľubovňa, Svidník, Humenné sú trochu odrezané od sveta netreba hádam nikomu pripomínať, pričom mnohí mladí ľudia odtiaľ odišli a oblasť tak má nejasnú perspektívu. Je však aj zrejmé, že kompetentné štátne orgány nemajú východné úseky R4 pripravené a nie sú ani peniaze na samotnú výstavbu“, uviedol na konferencii predseda hnutia Boris Kollár.
Podľa tímlídra hnutia pre dopravu a výstavbu Miloša Svrčeka, chýbanie kvalitnej cestnej infraštruktúry spôsobuje, že sa okresy na východe Slovenska odborne aj ľudsky vyprázdňujú. „Výsledkom dlhodobého ignorovania všetkých vlád v Bratislave je nielen chýbajúca diaľnica na východ, ale aj postupný nedostatok technicky a odborne zdatných pracovníkov, ktorí by sa na východe krajiny dokázali uživiť,“ dodal
Ísť do budovania diaľnic v polovičnom profile v čase, keď nám prognózy hovoria, že sa intenzita dopravy do dvadsiatich rokov stúpne o 4000 vozidiel v priemere za deň, je podľa hnutia podvodom na motoristoch a ľuďoch žijúcich na východe Slovenska. Hnutie Sme rodina – Boris Kollár v rámci svojho programu v oblasti vývoja slovenskej dopravy predkladá víziu rozvoja dopravy, ktorá bude zohľadňovať očakávaný vývoj národného ako aj európskeho dopravného a výrobného priemyslu a nie ísť do pokusov v podobe budovania polovičných profilov.
V oblasti pôdohospodárstva hnutie predstavilo koncepciu rozvoja Prešovského kraja v oblasti rozvoja tradičnej poľnohospodárskej výroby s vysokou pridanou hodnotou.
„Podpora rozvoja zemiakarstva, ovocinárstva, živočíšnej výroby a ich spracovania do polotovarov a hotových výrobkov je jedna z mála ciest, ako dnešným zabudnutým regiónom Šariša, Spiša a Horného Zemplína vrátiť ich dôležitosť a dôstojnosť z pohľadu zabezpečenia potravinovej bezpečnosti štátu,“ uviedol tímlíder pre poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta.
Ako strategické pre uvedené regióny hnutie vidí podporu malého a stredného podnikania, rozvoj rodinných fariem ale hlavne investície do spracovateľských podnikov na spracovanie surovín vyprodukovaných v Prešovskom kraji. Zabezpečiť to má séria ekonomických a legislatívnych opatrení s výhľadom na desať rokov.
V rámci spravodlivého usporiadania pozemkových vzťahov chcú vytvoriť novú legislatívu, ktorá zjednotí dnešnú zložitú pozemkovú legislatívu do uceleného zákona o pôde. „Nevyhnutné je usporiadanie vlastníckych a nájomných vzťahov k pôde a jednoznačne vyplácanie dotácií iba na tú pôdu, ku ktorej má príjemca dotácií centrálne registrovaný právny vzťah vo forme vlastníckeho vzťahu, nájomnej zmluvy, alebo iného právne relevantného vzťahu,“ uvádza hnutie.
 
Príspevok Sme rodina: Rozvoj dopravnej infraštruktúry a podpora pôdohospodárstva na východe Slovenska nemôže ostať bokom zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)