Bratislava 27. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Na Slovensku je potrebné urýchlene riešiť stále sa zhoršujúci zdravotný stav lesov, neexistujúcu štátnu lesnícku politiku a poddimenzovanú štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva. Za hnutie Sme rodina o tom informoval tímlíder pre oblasť životného prostredie, lesného hospodárstva a drevospracujúci priemysel Ján Mizerák

Ilustračné foto

Ten pritom poukazuje na hlavné problémy v tejto oblasti, predovšetkým na úseku platnej legislatívy, ktorá aj napriek tomu, že bola v nedávnej minulosti schválená koalíciou, prinesie podľa neho obrovské problémy od 1. januára 2020, kedy nadobudne účinnosť, pretože zákony o ochrane prírody a krajiny a o lesoch nie sú vzájomne harmonizované.

Sme rodina chce preto prijatie úplne nového, moderného zákona o ochrane prírody a krajiny s využitím odborníkov v danej oblasti, vlastníkov, správcov a na základe širokej diskusie pri formulovaní paragrafového znenia. „Filozofia zákona musí byť úplne odlišná. Jeho cieľom má byť zadefinovanie požadovaného stavu na základe vedeckých podkladov pri zohľadnení socio-ekonomických dopadov, ktoré sa budú realizovať spoluprácou všetkých zainteresovaných. To znamená vlastníkov, správcov, samosprávy a štátnej správy,“ vysvetlil Mizerák.

Hnutie chce tiež presadzovanie oprávnených nárokov neštátnych vlastníkov lesov, zriadenie fondu na podporu lesov Slovenska bez ohľadu na vlastnícke vzťahy či reorganizovať miestnu štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva. „Zároveň žiada zásadnú zmenu v riadení a obchodnej politike Lesov SR š.p. s cieľom zlepšiť stav lesov, stransparentniť dodávateľsko – odberateľské vzťahy a prinavrátiť poctivo pracujúcim lesníkom ich stratený kredit v spoločnosti,“ uzavrel Mizerák.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj