Slováci? Nechajú sa okrádať a ani nevedia, ako to zastaviť. Jedni vravia, že na riešenie korupcie potrebujeme amerických expertov z najlepších univerzít, druhí by zasa plátali dookola iba dôsledky vzniknutej škody, samozrejme za veľké peniaze. A pritom je to také jednoduché. Ak máš mešec plný peňazí, ktorý sa ti pravidelne plní, iba hlupák s ním nevie gazdovať! To platí aj pre štátnu pokladnicu a ľudí, ktorí s peniazmi hospodária.

Korupciu o ktorej tak politici dennodenne rozprávajú, ja sedliak nazývam zlé gazdovanie, ak chcete podľa zákona Neefektívne hospodárenie. So štátnou pokladnicou sa narába, ako keby ani občanom nepatrila, podľa pravidiel, ktoré dovoľujú neefektívne gazdovať. Takzvaní odborníci by sa mali poriadne od hamby červenať!

Ako je možné, že už pri zostavovaní štátneho rozpočtu a jeho schvaľovaní politici nevedia, kam presne a v akej výške položkovite peniaze poputujú? Ak to nevedia, prečo tie peniaze dovolia čerpať? Sami politici tak otvoria bránu korupcii, nad ktorou tak dookola nariekajú, otvoria tak bránu zlému gazdovaniu, ak chcete podľa zákona: Neefektívnemu hospodáreniu.

Prečo nečakajú v štátnom rozpočte schválené peniaze pred ich vyčerpaním napríklad v rezervných fondoch? Prečo sa každá konkrétna položka, ktorá sa má čerpať neschvaľuje vopred podľa efektívnosti? Prečo sa dovolí neefektívne peniaze čerpať a potom na to iba mediálne poukazovať?

Čudujete sa tomu? Veď neexistujú žiadne pravidlá efektívneho hospodárenia! Kde, v akom poradí a v akej výške dať peniaze, aby boli efektívne pre občanov? Ak toto Slováci nechápu, sú hlupáci!

Ak nie si hlupák, Lajkni alebo Zdieľaj 🙂

Video – Nahnevaný Jožo Pročko