Slovenský dôchodca dostáva v priemere 417,46 eura

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka predstavoval 417,46 eura. V porovnaní s koncom roka 2015 ide o nárast o 6,40 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého roka poberalo takmer 1,05 milióna osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo vyše 20-tisíc penzistov, dosahoval v priemere 388,8 eura. Medziročne išlo o pokles o 3,84 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 percent bol na konci minulého roka na úrovni 197,04 eura, čo je v medziročnom porovnaní pokles o 47 centov. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 percent vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 353,18 eura. Oproti koncu roka 2015 je to nárast o 69 centov. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 235,1-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 245,31 eura, čo je medziročný pokles o 1,02 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 296,6-tisíc ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 46-tisíc vdovcom, bola na úrovni 190,15 eura. Oproti koncu roka 2015 je to nárast o 4 centy.

Sirotské dôchodky dostávalo na konci vlaňajška 21,8-tisíc osôb, a to v priemernej výške 129,72 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne nižšia o 1,86 eura.

ZDROJ >>

Čo si o tom myslíte? Komentujte :)

Laser Game