Bratislava 19. marca 2019 (HSP/Foto:COOP Jednota)
 
Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári ocenili férový prístup COOP Jednoty Slovensko a maloobchodnej sieti udelili ocenenie Poctivý obchodník. Titul je reakciou na celospoločenskú diskusiu o nekalých obchodných praktikách a potvrdením, že COOP Jednota takéto správanie nepraktizuje

Ocenenie

„Udelenie titulu Poctivý obchodník je potvrdením našej snahy o férovom prístupe v podnikaní. Ako najväčší predajca slovenských potravín sme sa vždy snažili o slušnosť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Ocenenie, ktoré nám iniciatíva Poctivý obchod udelila nás veľmi teší, no zároveň ho berieme ako záväzok do budúcna, že k našim obchodným partnerom a spotrebiteľom budeme aj naďalej pristupovať úctivo a zodpovedne,“ uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.
Iniciatíva Poctivý obchod vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúce nekalé obchodné praktiky v potravinárskom sektore. Začala sa ako iniciatíva Slovenského zväzu pekárov, ktorí dopady nekalých obchodných praktík a veľmi zlého stavu pekárenského odvetvia pociťujú každý deň.
Cieľom je priblížiť spotrebiteľovi stav potravinárskej výroby na Slovensku a umožniť mu pochopiť podmienky, za ktorých sa mnohé výrobky dennej spotreby vyrábajú a doručujú na pulty obchodov.
Členmi iniciatívy Poctivý obchod sú v súčasnosti Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov, ktorý združuje 12 000 zamestnancov a Zväz obchodu SR.
 
Podľa oficiálnych hodnotiacich kritérií je Poctivým obchodom obchod, ktorý:

  • je uzatvorený v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. 
  • rešpektuje princíp spravodlivého rozdelenia zisku/marže. 
  • stanovuje po vzájomnej dohode férovú odbytovú cenu. Férovou cenou je taká cena, ktorá obom strana umožňuje vytvoriť primeraný zisk a rešpektuje oprávnené náklady výrobcu.
  • obsahuje vzájomne vyvážené a férové obchodné podmienky, t.j. neviaže uzavretie obchodu na iné, s obchodom nesúvisiace, jednostranné alebo neférové podmienky.
  • Podporuje a rozvíja umiestnenie slovenských potravín na svoje pulty. Obchodníkovi záleží na kvalite, nenahrádza poctivé slovenské potraviny polotovarmi neznámeho pôvodu, neklame spotrebiteľa a snaží sa ponúkať čo najvyššiu kvalitu potravín.

Redakciu informovala Zuzana Peiger Ačjaková, PR manažér, COOP Jednota Slovensko.
 
Príspevok Slovenskí pekári, cestovinári a cukrári udelili COOP Jednote Slovensko za férový prístup titul Poctivý obchodník zobrazený najskôr Hlavné správy.