Slovenského saleziána Vladimíra Feketeho v nedeľu v Baku vysvätia za biskupa

Bratislava 10. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)

Slovenského saleziána Vladimíra Feketeho v nedeľu 11. februára vysvätia za biskupa v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku. Ako biskup bude stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste.
Na snímke Vladimír Fekete

Slávnosť biskupskej vysviacky sa bude konať v miestnom Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, ktorý je jediným katolíckym kostolom v krajine. “Svätá stolica chcela mať na zreteli dobro miestnej cirkvi,” vysvetlil Fekete. Hlavným svätiteľom bude anglický arcibiskup Paul Richard Gallagher, spolusvätiteľmi budú bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a arcibiskup Savio Hon Tai-Fai. Keďže miestne katolícke spoločenstvo tvoria z veľkej časti veriaci zo zahraničia, svätá omša bude v angličtine a samotný obrad biskupskej vysviacky v latinčine.
Vladimír Fekete sa narodil 11. augusta 1955 a pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do rehole Saleziánov dona Bosca a v roku 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Pokračoval v tajných štúdiách teológie a 30. januára 1983 v Berlíne bol vysvätený za kňaza. “Do roku 1989 pracoval ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v tajnosti pracoval s mládežou. Licenciát z teológie dosiahol na Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novicov,” uviedol hovorca saleziánov Rastislav Hamráček. Pápež Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009 vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru a Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. Pápež František ho 8. decembra 2017 povýšil do hodnosti biskupa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.