Bratislava 18. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
 
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) považuje za neprípustné, aby bola výška rodinných prídavkov vyplácaných do zahraničia závislá od kúpnej sily miesta trvalého bydliska dieťaťa. Uviedlo to v pondelok v reakcii na legislatívne aktivity Rakúskej republiky v súvislosti so zavedením nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí.

Ilustračné foto

Rakúsku legislatívu ohľadom rodinných prídavkov SNSĽP monitoruje. Aktuálne má rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí zaviesť právnu úpravu, podľa ktorej by sa rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku mali s platnosťou od roku 2019 prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách.
“Stredisko takto navrhovanú rakúsku právnu úpravu nepovažuje za súladnú s právom EÚ,” skonštatoval jeho právnik Eduard Csudai. Vysvetlil, že ku kogentne dodržiavaným právnym predpisom EÚ patria osobitne normatívne akty regulujúce výkon základných práv a slobôd, ako aj všeobecný zákaz nerovného zaobchádzania na základe štátnej príslušnosti podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Všetky členské štáty sú preto podľa Csudaia zaviazané prijať národné podporné opatrenia voľného pohybu pracovníkov, prípadne odstrániť existujúce prekážky. “Tým sa zaručí prisťahovaným aj odsťahovaným zamestnancom a ich nezaopatreným deťom, že im budú vyplatené plnenia patriace osobám žijúcim na štátnom území jednotlivých členských štátov EÚ,” ozrejmil.
Stredisko v tlačovej správe zdôraznilo, že pri realizácii prenosu nároku na plnenia do domovského štátu ich príbuzných by nemal štát, v ktorom títo zamestnanci pracujú, z toho profitovať. “Taktiež nesmie využívať, že migrujúci pracovníci sa v záujme zamestnania v cudzom štáte rozhodli pracovať oddelene od svojich rodín,” upozornil Csudai.
Členské štáty EÚ majú rozdielne sociálne systémy a rodinné dávky priznávajú v rozdielnych výškach. “Napriek tomu stredisko považuje za neprípustné, aby bola výška plnení vyplácaných von zo štátu závislá od kúpnej sily miesta trvalého bydliska dieťaťa,” uvádza tlačová správa. Stredisko bude uvedený prípad ďalej sledovať a je pripravené poskytnúť slovenským orgánom štátnej správy, ktoré už vo veci konajú, odbornú súčinnosť.
 
Príspevok Slovenské národné stredisko pre ľudské práva monitoruje rakúsku legislatívu ohľadom rodinných prídavkov zobrazený najskôr Hlavné správy.