Šanghaj 7. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Po ôsmich rokoch spolupráce s čínskou univerzitou v Šanghaji rozšírila Slovenská technická univerzita (STU) svoje aktivity v tejto ázijskej krajine. V stredu STU podpísala na pôde šanghajskej East China Normal University (ECNU) memorandum o porozumení s Inštitútom pre udržateľný mestský a komunitný rozvoj so sídlom v Pekingu a Hongkongu a profesorom Khaldom El Adlim, ktorý je expertom OSN v oblasti udržateľného mestského plánovania. Hlavnou témou dokumentu je udržateľný rozvoj miest a vznik čínskeho centra excelentnosti

Na snímke zľava profesor a výkonný riaditeľ Spectra Centra v Číne Li Xiang, profesor Slovenskej technickej univerzity (STU) Maroš Finka a expert OSN profesor Khald El Adli po podpise Memoranda o porozumení

„Podpísaním dohody sa otvorila spolupráca nielen medzi akademickým sektorom, ale aj pre mestá, obce aj podnikateľov. Pevne veríme, že v krátkom čase sa nám podarí na báze plánovania priestorového rozvoja v zmysle smart a eko city zaangažovať aj slovenské firmy do spolupráce tu v Číne,“ povedal profesor Maroš Finka, ktorý memorandum podpisoval za Centrum SPECTRA pri STU v Bratislave.

Podľa Finku majú slovenské firmy v oblasti urbanizácie veľkú šancu na spoluprácu s čínskymi partnermi, hoci musia počítať so silnou konkurenciou. „Slovensko má v tejto oblasti už svoje tradície. Máme Slovak Smart City Cluster medzi akademickým sektorom, verejným sektorom a firmami, ktorý v tomto už mnohé robí,“ povedal Finka. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu by mal pripraviť stratégiu štátnej podpory pre rozvoj smart city. „To, čo potrebujeme tu v Číne ukázať, sú príklady najlepšej praxe. Len tak máme šancu uspieť v zahraničí,“ dodal Finka.

Podpis memoranda ocenil aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). „Je dôležité, že tieto univerzity si budú nielen vymieňať skúsenosti, ale budú školiť aj mnohých ďalších aktérov v oblasti miest a obcí aj z iných krajín,“ povedal Raši, podľa ktorého tak výsledky vzájomnej spolupráce môžu pri urbanizácii pomôcť aj slovenským obciam a mestám.

Jedným z projektov, ktoré už STÚ v Číne realizuje a bude po podpise memoranda aj spoločným projektom s čínskym centrom excelentnosti, je spolupráca na projektovaní šanghajského ostrova Čchung-ming. Mala by tam v priebehu niekoľkých rokov vzniknúť nová autonómna časť mesta, ktorá by predstavovala model ekologickej spoločnosti 21. storočia, postavený na báze environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti s využitím smart prístupu.

Projekt je v súčasnosti ešte v prípravnej fáze, no ostrov by sa mal počas desiatich rokov zmeniť. „Snaha je, vytvoriť na ostrove niekoľko živých laboratórií, ktoré ukážu v rôznych podmienkach možnosti ekologicky únosnej premeny ostrova na smart city,“ dodal Finka.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj