Bratislava 8. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo)

Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje dva úseky cesty prvej triedy I/18 v okolí Prešova. Plánuje na to vynaložiť spolu 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Stavebné práce plánované na osemnásť mesiacov bude financovať s využitím peňazí Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Štátni cestári informovali o výsledku oboch verejných súťaží, vyhlásených vlani v júli, vo Vestníku verejného obstarávania

Ilustračné foto

Modernizáciu cesty I/18 Prešov – Lipníky v objeme 9,4 mil. eur bez DPH zabezpečí združenie stavebných spoločností Metrostav, a. s., Praha a Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., Bratislava. Subdodávatelia by mali vykonať 14 % z hodnoty zákazky, jej pôvodná predpokladaná hodnota bola 13,7 mil. eur bez DPH. Zámerom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa.

„Účelom stavby je z hľadiska komplexného riešenia v danom území zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy a zlepšenie podmienok životného prostredia,“ uviedli cestári. Rekonštrukcia uvedeného cestného úseku v dĺžke 7,7 kilometra je rozdelená na dve časti v dĺžke 1,9 a 5,8 km. Ponuku v tendri predložili traja uchádzači, zvyšní dvaja Eurovia SK, a. s., a Strabag, s. r. o., Bratislava navrhli cenu vo výške 9,85 mil. eur a 13,5 mil. eur bez DPH.

Rekonštrukciu cesty I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou za 8,6 mil. eur bez DPH uskutoční spoločnosť Strabag, s. r. o. Pravdepodobný podiel subdodávateľov na realizácii prác je 17 %, predpokladaná cena zákazky bola takmer 11 mil. eur bez DPH. Obnova cesty má zabezpečiť odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, ako aj pre sanácie rozširovania pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia.

„Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia zvýšiť únosnosť cesty, zlepšiť parametre cestnej komunikácie tak, aby sa zabezpečila plynulosť a bezpečnosť dopravy, poskytnutia vyššieho dopravného komfortu užívateľom komunikácie a zlepšenia podmienok životného prostredia,“ oznámila SSC. V tendri predložilo ponuku šesť uchádzačov, zvyšných päť bolo v rozsahu od 8,8 mil. eur (Doprastav, a. s.) do 10,6 mil. eur bez DPH (Metrostav, a. s.).

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj