Bratislava 16. apríla 2018 (HSP/Foto:Jozef Mravec)
 
Slovenská komora stavebných inžinierov ocenila projektové riešenie úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Stalo sa tak počas 23. ročníka slávnostného odovzdávania ocenení súťaže Stavba roka 2017.

Stavba roka 2017, diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

Celoštátnu súťaž Stavba roka organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia – za účelom podpory kvality výstavby na Slovensku. Medzi vyhlasovateľov súťaže dlhodobo patrí aj Slovenská komora stavebných inžinierov. „Primeraná kvalita projektov je nevyhnutnou podmienkou primeranej kvality výsledného produktu – stavby. Zodpovednosť za kvalitu zhotovovanej stavby nesie nielen realizátor, ale aj projektant. Preto sa chceme podieľať na aktivitách, ktoré prispievajú k propagácii kvalitných stavebných diel,“ povedal prof. Vladimír Benko, predseda SKSI.
 
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
Porota udelila celkovo 12 cien, vrátane hlavnej ceny, na základe technickej dokumentácie predloženej prihlasovateľom a na základe obhliadky každej stavby in situ. Za vyhlasovateľa súťaže – SKSI bol súčasťou 8-člennej odbornej poroty Ing. Anton Vyskoč, podpredseda SKSI.
 
Jednou z udelených cien počas slávnostného galavečera Stavba roka 2017 bola cena SKSI za projektové riešenie. Tú si v tomto ročníku súťaže odniesol úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité.
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité vedie v hlbokých zárezoch masívu hrebeňa Valy na rozsiahlych mostných objektoch, medzi ktorými je v súčasnosti aj najvyšší most v strednej Európe. Celkovo sa tu nachádza 7 mostných objektov na obslužných komunikáciách a 17 mostných objektov na diaľnici, vrátane križovatky Svrčinovec. Stavba tunelov Poľana a Svrčinovec sa realizovala v polovičnom profile. Razenie tunelov bolo realizované technológiou RNTM. Riadiaci systém tunela zabezpečuje úplnú kontrolu nad všetkými procesmi technologického vybavenia. Hlavné operátorské pracovisko má dohľad nad celým úsekom D3.
„Porota ocenila najmä projektové riešenie stavebného diela v náročnom teréne, zo stavebného i dopravného hľadiska, ako aj náročné technické riešenie mostov a tunelov. Optimálne ekonomicky efektívne použitie progresívnych stavebných materiálov a technológií a citlivé zakomponovanie celého úseku do urbanistickej štruktúry územia so zachovaním kontinuity k okolitým stavbám,“ komentoval rozhodnutie poroty Anton Vyskoč.
 
Prestížne podujatie
Účastníkmi slávnostného odovzdávania cien Stavba roka 2017, ktoré sa konalo 11. apríla, boli významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri.
Hlavnú cenu – titul Stavba roka 2017 získala diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). V online hlasovaní udelila cenu aj široká verejnosť sídlu spoločnosti PDP, s. r. o., v Nitrianskych Sučanoch.
 
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
Autor architektonického riešenia:                       Ing. Ľubica Cigerová
Projektant v postavení hlav. projektanta:           DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
Hlavný inžinier projektu:                                       Ing. Ľubica Cigerová
Hlavný zhotoviteľ:                                                              Združenie „D3 Svrčinovec – Skalité“,          VÁHOSTAV-SK, a. s. – vedúci člen združenia
Hlavný stavbyvedúci:                                            Ing. Peter Ferianec
Stavebník:                                                                Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Technický dozor:                                                                Združenie firiem Bung Slovensko, s. r. o., Amberg Engineering Slovensko, s. r. o., Infraprojekt, s. r. o.
Celkové investičné náklady (bez DPH):            329,9 mil. eur
Doba výstavby:                                                       10/2013 – 09/2017
 
Príspevok Slovenská komora stavebných inžinierov udelila titul Stavba roka 2017 diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité zobrazený najskôr Hlavné správy.