Nitra 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Ľudmila Synaková)
 
Európske mesto športu 2018 skvalitňuje vybavenie telocviční všetkých svojich 14 základných školách. Vďaka modernému bezpečnému gymnastickému náradiu budú môcť rozvíjať pohybové zručnosti.

Na snímke: Žiaci ZŠ Tulipánová vyskúšali gymnastické pomôcky pred očami prítomných riaditeľov ZŠ a učiteľov telocviku

Na zakúpenie debien, valcov, žineniek, gymnastických kobercov, nafukovacích dráh a odrazových plôch získalo mesto Nitra dar od bývalého predsedu vlády. Na slávnostnom odovzdávaní 27. marca v novej telocvični ZŠ Tulipánová sa zúčastnil prednosta mestského úradu Igor Kršiak, vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová, prítomní boli riaditelia a učitelia telocviku zo všetkých 14 základných škôl.
„Jedným z cieľov je aj skvalitňovanie hodín telesnej výchovy. Som presvedčený, že novým gymnastickým vybavením získajú žiaci šikovnosť a obratnosť  a všetko, čo potrebuje vedieť dobrý športovec,“ povedal primátor Jozef Dvonč.  Tieto gymnastické pomôcky sme získali ako dar z 99 000 eur poskytnutých od bývalého predsedu vlády. Štrnásť súprav ide do ZŠ, ďalších 26 súprav je určených pre MŠ a ďalších 10 000 eur bude určených na loptové vybavenie do školských telocviční.  Bude to na prospech detí a naplnenie ideí Európskeho mesta športu,“ povedal primátor Jozef Dvonč.
Ako prví mohli otestovať darček v podobe gymnastického vybavenia žiaci ZŠ Tulipánová pod vedením skúsenej gymnastickej trénerky M. Šiškovej. Gymnastické pomôcky sú navrhnuté profesionálnymi trénermi a spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky. Jednotlivé prvky sa dajú ľahko rozoberať a skladať. Gymnastika je základ všetkých športov a výborná príprava detí na vykonávanie športových aktivít v budúcnosti. Všetkým učiteľov telocviku boli ponúknuté aj odborné školenia s cieľom, aby tieto pomôcky využívali profesionálne a na 100 %.
Slovenská gymnastická federácia (SGF) v spolupráci s mestom Nitra týmto priniesla do základných škôl nový pohľad na vyučovanie telesnej výchovy vrátane vybavenia telocviční atraktívnym a bezpečným gymnastickým náradím určeným pre základné školy. Cieľom projektu je zastaviť negatívny trend znižovania pohybovej zdatnosti detí, motivovať ich k športovaniu a zatraktívniť pre ne prostredie v telocvičniach. Žiaci sa tak môžu využívať moderné gymnastické náradie.
Ľudmila Synaková
 
Príspevok Slovenská gymnastická federácia a mesto Nitra priniesli do základných škôl nový pohľad na vyučovanie telesnej výchovy vrátane vybavenia telocviční zobrazený najskôr Hlavné správy.