Bratislava 17. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR Erika Ďurčová)

Umožniť študentovi prestúpiť v druhom ročníku z klasickej formy štúdia na duálny systém vzdelávania – takúto zmenu by chcela do legislatívy presadiť Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). Členovia aliancie podporujú formu duálneho vzdelávania na školách a vychovávajú si takto zamestnancov v oblasti obchodu
Na snímke študenti počas vyučovania v odbornej učebni biológie, mikrobiológie, parazitológie a hygieny na Strednej odbornej škole (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

V súčasnosti sa totiž musí žiak rozhodnúť ešte na základnej škole, ak chce študovať na strednej škole duálnym spôsobom. “Mnohokrát sa stáva, že sa mladí ľudia na základných školách nerozhodnú pre duál nie preto, že by nechceli, ale jednoducho nemajú informácie,” opísal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Marcel Blaščák zo SAMO.
Žiaci podľa neho nemajú napríklad informácie o tom, že sa v danom meste dá vôbec študovať duálnym spôsobom aj obchod, prípadne nevedia o výhodách, ktoré im takáto forma štúdia prináša. “A prichádzajú na tieto informácie až v prvom ročníku, kde sa môže stať, že sedia v jednej triede aj so žiakmi, ktorí študujú duálnym spôsobom pre konkrétneho zamestnávateľa a vidia všetky výhody,” doplnil Blaščák.
V prípade, že by podľa súčasného zákona o odbornom vzdelávaní a príprave chceli v druhom ročníku žiaci prestúpiť do duálneho systému, museli by začať od prvého ročníka a teda opakovať ročník. Práve toto by chcelo SAMO v zákone zmeniť. “Pracujeme na tom, aby sa legislatíva zmenila a táto možnosť bola aj v druhom ročníku,” avizoval Blaščák.
Aj riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave Tatiana Mókosová doplnila, že žiaci o takéto prestupy záujem majú. Často už v septembri či októbri, keď začnú chodiť do klasickej triedy a vidia výhody susednej duálnej triedy. Upozornila však aj na druhú stránku veci. A teda, ak by žiaci prestúpili z klasickej triedy do duálnej, pri poklese žiakov pod 17 v obyčajnej triede, by ju musela riaditeľka školy podľa súčasných pravidiel zrušiť. “Ono to nie je také jednoduché,” konštatovala.
SAMO pritom zdôraznilo výhody duálneho vzdelávania žiakov v oblasti obchodu. “Uvedomujúc si narastajúcu potrebu výchovy vlastných odborníkov pre obchod, investovali členovia SAMO za posledné dva roky viac ako 500.000 eur do starostlivosti o žiakov SAMO tried,” vyčíslila predsedníčka aliancie Katarína Fašiangová.
V súčasnosti podľa jej slov dokáže 176 certifikovaných predajní členov SAMO poskytnúť vzdelanie a následne aj prácu 550 študentom stredných odborných škôl. Od septembra pritom bude podľa Fašiangovej v triedach na 12 odborných školách po celom Slovensku študovať 16 žiakov tretieho ročníka, 34 žiakov druhého ročníka a do prvých ročníkov je prijatých spolu 64 žiakov.
Členmi SAMO sú obchody Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco.