Bratislava/Varšava 21. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Starostlivosť o slovenské menšiny v zahraničí je zo zákona v náplni práce ministerstva zahraničných vecí. Čo však pre ne robí súčasný minister? Súdiac podľa vyhlásenia Spolku Slovákov v Poľsku, slovenská menšina v susedných krajinách je pre neho len nepríjemnou a otravnou komplikáciou, ktorú ignoruje

Na snímke Miroslav Lajčák

Dojemná starostlivosť politikov o ľudí z exotických diaľav hľadajúcich v Európe lepší život vyznieva dosť nedôveryhodne a podozrivo, keď vidíme, že tým istým politikom príliš nezáleží na živote vlastného národa – či už v domovskej krajine, alebo v zahraničí.
Vyhlásenie generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku je smutnou správou o vzťahu súčasného vedenia Ministerstva zahraničných vecí k našim rodákom žijúcim v zahraničí. Z neho sa dá nadobudnúť dojem, že z hľadiska pána ministra by asi najlepšie bolo, keby tam slovenská menšina vôbec nebola…
 
Vyhlásenie generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku v súvislosti s pracovnou návštevou a rokovaniami pána Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vo Varšave v dňoch 13. a 14. decembra 2018
Konajúc v mene Spolku Slovákov v Poľsku a slovenskej menšiny v Poľsku s poľutovaním konštatujem, že pán Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, počas svojej pracovnej návštevy uskutočnenej vo Varšave v dňoch 13. a 14. decembra 2018 v Poľskej republike odmietol zaradiť do programu svojho rokovania problematiku menšinových práv.
Prekvapuje to najmä z dôvodu, že práve Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je od roku 2012 zodpovedné (novelizácia kompetenčného zákona 287/2012 Z. z. z 11. septembra 2012) za starostlivosť o zahraničných Slovákov a žiaľ, svoje ústavné kompetencie nenapĺňa.
Pán Miroslav Lajčák, ktorý ešte koncom októbra 2018 na Stálej konferencii zahraniční Slováci a Slovenská republika avizoval, že pri svojej ceste do Varšavy zaradí predmetnú problematiku do programu svojej návštevy, nie po prvýkrát vedome hovoril nepravdu. Stalo sa akoby už tradíciou, že pán minister Lajčák vyhlási jedno a urobí niečo úplne iné. Obdobne konal aj po prevzatí pod svoju gesciu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, keď deklaroval, že nezmenší Fond na podporu kultúry zahraničných Slovákov. Ten však následne pod gesciou MZVaEZ SR klesol o cca 50%.
V rozhovore s poľským ministrom zahraničných vecí pánom Jackom Czaputowiczom minister zahraničných vecí SR pozitívne zhodnotil vývoj v slovensko-poľských vzťahoch a úspešnú cezhraničnú spoluprácu. Opomenul však dodať, že slovenská menšina nebola do nej zapojená a v rámci tejto spolupráce nebol pre ňu vyčlenený žiaden program.
Jeho tvrdenia zverejnené v komuniké, že „s potešením sme mohli konštatovať, že od politických deklarácií sme prešli ku konkrétnym činom a projektom v dôležitých energetických a dopravných prepojeniach“, sú len čiastočne naplnené. Hoci pána ministra Lajčáka obzvlášť zaujímajú osudy a dodržiavanie ľudských práv migrantov prichádzajúcich do Európy, osudy a dodržiavanie ľudských práv slovenskej komunity v Poľsku ho nezaujímajú vôbec. Nezaujímal sa o to, ako Poľsko dodržiava medzinárodné záväzky, ktoré prijalo v oblasti ochrany národnostných menšín.
Na dnešný deň je totiž situácia slovenskej menšiny v Poľsku dramatická. Prostriedky určené v poľskom štátnom rozpočte na udržiavanie národného povedomia a vyučovanie slovenského jazyka sú používané v rozpore s ich určením, už cca dvadsať rokov nebola vydaná žiadna učebnica slovenského jazyka, nie je metodika slovenského jazyka, nie sú nakupované žiadne učebné pomôcky, atď. Naďalej nie je vyriešená otázka financovania kultúrnych inštitúcii národnostných menšín.
V mene Spolku Slovákov v Poľsku preto žiadame pána Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby otázke starostlivosti o zahraničných Slovákov venoval náležitú pozornosť, a to v súlade s ústavou Slovenskej republiky, alebo v prípade, že o ňu nemá žiadny záujem, aby sa jej zriekol.
PhDr. Ľudomír Molitoris, PhD., generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku“
 
Toľko smutné konštatovanie stavu slovenskej menšiny v Poľskej republike. V tieni tradičného poľského nacionalizmu je tam slovenská menšina doslova na vyhynutie, pričom Slovensko nič nerobí pre ich záchranu, a naopak, ešte im hádže polená pod nohy. Je to však predovšetkým vizitka ministra Miroslava Lajčáka, ktorý býva médiami velebený ako diplomat, ktorý nás tak skvelo reprezentuje v zahraničí. Len škoda, že záujmy slovenských menšín v zahraničí nepatria medzi jeho priority…
Ivan Lehotský
 
Príspevok Slováci v Poľsku sa sťažujú: Minister Lajčák nás ignoruje. Prekážajú niekomu slovenské menšiny, alebo sú iba “nadbytočné”? zobrazený najskôr Hlavné správy.